vi du2

Google Sites - Visitor - Mẫu Bảng tính Google
đăng 16 Mar 2009 05:09 bởi Stephen Hind [ Cập nhật 18 Feb năm 2012 09:04]
Một trong những câu hỏi thường xuyên nhất mà tôi yêu cầu trong Diễn đàn Trợ giúp Google Sites là "làm thế nào tôi có thể có được người xem hay người khách bình luận"?  Hạn chế của Google sites là chỉ lấy  ý kiến của cộng tác viên và chủ sở hữu chỉ, vì vậy bạn phải tìm một số cách khác làm như vậy.

Làm thế nào để được sử dụng một mẫu bảng tính của Google như nó intergrates độc đáo với Google Sites và tất cả các công cụ miễn phí và khá dễ dàng để thiết lập. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng Google Spreadsheets, nhận tất cả các ý kiến hoặc chỉ hiển thị các ý kiến ​​được phê duyệt .

Hướng dẫn

-  Thực hiện một mẫu bảng tính của Google


- Thêm sheet  thứ hai để sắp xếp các nhận xét

Các hình thức sẽ bổ sung thêm dữ liệu vào bảng tính nó tạo ra với các mục nhập mới nhất trong hàng có sẵn tiếp theo của bảng tính (xa xuống các bảng tính). Hầu hết chúng ta muốn hiển thị bình luận mới nhất đầu tiên, vì vậy làm cho một tờ mới và thêm các tiêu đề từ bảng ban đầu và sau đó trong dòng kế tiếp sử dụng chức năng Sắp xếp () để hiển thị các cột theo thứ tự giảm dần ngày (trong ví dụ này đã sử dụng 

=Sort(Sheet1!A2:C,1,FALSE)

để sắp xếp các sheet). Bạn sẽ muốn di chuyển các trang mới vào trang bên trái của tấm hình thức vì vậy khi bạn nhúng các bảng tính trong trang web của bạn, nó sẽ hiển thị các ý kiến ​​sắp xếp đầu tiên. Bạn cần phải xuất bản bảng tính này với thế giới nếu đó là một trang web công cộng (xem video của tôi trên trang tiểu ). 
-  Nhúng mẫu trong trang web

Tới trang mà bạn muốn hình thức để xuất hiện và sử dụng nút Insert sau đó Mẫu bảng tính Google và lựa chọn các hình thức từ danh sách các hình thức hoặc nhập vào URL 

-  Nhúng bảng tính trong trang web 

Tại cùng một trang nhúng bảng tính ở trên hay dưới các hình thức, tùy thuộc vào cách bạn muốn nó để xem xét (nếu bạn muốn nó được như Blogger nhúng bảng tính ở trên), bằng cách sử dụng nút Insert bảng tính của Google và lựa chọn các bảng tính từ của bạn danh sách của bảng tính (xem video của tôi trên trang tiểu ) hoặc nhập URL của mình (chắc chắn rằng bạn sử dụng URL công cộng nếu được công bố).

Bạn đã làm xong! Kiểm tra hình thức và bạn sẽ thấy những nhận xét bạn đã thực hiện.
Y kien cua ban