Danh sách một số màu & tên gọi cụ thể

đăng 21:34, 13 thg 4, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 08:07, 16 thg 9, 2014 ]

Dưới đây là danh sách một số màu có tên gọi cụ thể.

Tên

Mẫu

Số Hex

RGB

CMYK¹

HSV

Hổ phách

#FFBF00

255, 191, 0

0, 25, 100, 0

45, 100, 100

Ametit

#9966CC

153, 102, 204

40, 60, 20, 0

270, 50, 80

Xanh berin

#7FFFD4

127, 255, 212

50, 0, 17, 0

160, 50, 100

Xanh da trời

#007FFF

0, 127, 255

100, 50, 0, 0

210, 100, 100

Be

#F5F5DC

245, 245, 220

4, 4, 14, 0

60, 10, 96

Nâu sẫm

#3D2B1F

61, 43, 31

0, 30, 49, 76

24, 49, 24

Đen

#000000

0, 0, 0

0, 0, 0, 100

0, 0, 0

Xanh lam

#0000FF

0, 0, 255

100, 100, 0, 0

240, 100, 100

Nâu

#964B00

150, 75, 0

41, 71, 100, 0

30, 100, 59

Da bò

#F0DC82

240, 220, 130

6, 14, 49, 0

49, 46, 94

Cam cháy

#CC5500

204, 85, 0

20, 67, 100, 0

25, 100, 80

Hồng y

#C41E3A

196, 30, 58

0, 85, 70, 23

350, 85, 77

Đỏ yên chi

#960018

150, 0, 24

41, 100, 91, 0

350, 100, 59

Men ngọc

#ACE1AF

172, 225, 175

21, 0, 19, 12

123, 24, 88

Anh đào

#DE3163

222, 49, 99

13, 81, 61, 0

343, 78, 87

Xanh hoàng hôn

#007BA7

0, 123, 165

100, 52, 35, 0

195, 100, 65

Xanh nõn chuối

#7FFF00

127, 255, 0

50, 0, 100, 0

90, 100, 100

Xanh cô ban

#0047AB

0, 71, 171

100, 72, 33, 0

215, 100, 67

Đồng

#B87333

184, 115, 51

28, 55, 80, 0

29, 72, 72

San hô

#FF7F50

255, 127, 80

0, 50, 69, 0

16, 69, 100

Kem

#FFFDD0

255, 253, 208

0, 1, 18, 0

57, 18, 100

Đỏ thắm

#DC143C

220, 20, 60

14, 92, 76, 0

348, 91, 86

Xanh lơ

#00FFFF

0, 255, 255

100, 0, 0, 0

180, 100, 100

Lục bảo

#50C878

80, 200, 120

69, 22, 53, 0

140, 60, 78

Vàng kim loại

#FFD700

255, 215, 0

0, 16, 100, 0

51, 100, 100

Xám

#808080

128, 128, 128

0, 0, 0, 50

0, 0, 50

Xanh lá cây

#00FF00

0, 255, 0

100, 0, 100, 0

120, 100, 100

Vòi voi

#DF73FF

223, 115, 255

13, 55, 0, 0

286, 55, 100

Chàm

#4B0082

75, 0, 130

71, 100, 49, 0

275, 100, 51

Ngọc thạch

#00A86B

0, 168, 107

100, 34, 58, 0

158, 100, 66

Kaki

#C3B091

195, 176, 145

24, 31, 43, 0

37, 26, 76

Oải hương

#E6E6FA

230, 230, 250

10, 10, 2, 0

240, 8, 98

Vàng chanh

#CCFF00

204, 255, 0

20, 0, 100, 0

72, 100, 100

Hồng sẫm

#FF00FF

255, 0, 255

0, 100, 0, 0

300, 100, 100

Hạt dẻ

#800000

128, 0, 0

0, 50, 50, 50

0, 100, 50

Cẩm quỳ

#993366

153, 51, 102

40, 80, 60, 0

330, 67, 60

Hoa cà

#c8a2c8

200, 162, 200

22, 36, 22, 0

Lam sẫm

#000080

0, 0, 128

100, 100, 50, 0

240, 100, 50

Ochre

#CC7722

204, 119, 34

20, 53, 87, 0

30, 83, 80

Ô liu

#808000

128, 128, 0

0, 0, 50, 50

60, 100, 50

Da cam

#FF7F00

255, 165, 0

0, 35, 100, 0

38, 100, 100

Lan tím

#DA70D6

218, 112, 214

15, 56, 16, 0

302, 49, 85

Lòng đào

#FFE5B4

255, 229, 180

0, 10, 29, 0

40, 29, 100

Dừa cạn

#CCCCFF

204, 204, 255

51, 51, 0, 0

240, 20, 100

Hồng

#FFC0CB

255, 192, 203

0, 25, 20, 0

350, 25, 100

Mận

#660066

102, 0, 102

0, 100, 0, 60

300, 100, 40

Xanh thủy tinh

#003399

0, 51, 153

100, 80, 40, 0

220, 100, 60

Hồng đất

#CC8899

204, 136, 153

20, 47, 40, 0

345, 33, 80

Tía

#660099

102, 0, 153

60, 100, 40, 0

280, 100, 60

Đỏ

#FF0000

255, 0, 0

0, 100, 100, 0

0, 100, 100

Cá hồi

#FF8C69

255, 140, 105

0, 45, 59, 0

14, 59, 100

Đỏ tươi

#FF2400

255, 36, 0

0, 86, 100, 0

8, 100, 100

Nâu đen

#704214

112, 66, 20

0, 41, 82, 56

30, 82, 44

Bạc

#C0C0C0

192, 192, 192

0, 0, 0, 25

0, 0, 75

Nâu tanin

#D2B48C

210, 180, 140

18, 29, 45, 0

34, 33, 82

Mòng két

#008080

0, 128, 128

100, 0, 0, 50

180, 100, 50

Xanh Thổ

#30D5C8

48, 213, 200

81, 16, 22, 0

175, 77, 84

Đỏ son

#FF4D00

255, 77, 0

0, 70, 100, 0

18, 100, 100

Tím

#BF00BF

139, 0, 255

45, 100, 0, 0

273, 100, 100

Xanh crôm

#40826D

64, 130, 109

75, 49, 57, 0

161, 51, 51

Trắng

#FFFFFF

255, 255, 255

0, 0, 0, 0

0, 0, 100

Vàng

#FFFF00

255, 255, 0

0, 0, 100, 0

60, 100, 100

Lưu ý: Các giá trị CMYK ở đây tính theo lý thuyết trong thang độ bách phân. Trên thực tế, các chương trình đồ họa chuyên nghiệp có cách tính hệ số K phức tạp hơn (phụ thuộc cả ba giá trị C, M, Y).

>> Xin mời xem thêm các bài viết có liên quan:


Comments