font chữ Hán đẹp nghệ thuật 05 博洋行书7000.ttf

đăng 07:03 20 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 04:29 22 thg 5, 2013 ]

山河

 

南  山 河 南 帝 居

截 然 定  在 天 

如 何 逆   侵 犯

汝 等 行 看 取  

Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
博洋行书7000.ttf


http://www.mediafire.com/download.php?hcn66ypisf71uld

>>Xem thêm:

Comments