font chữ Hán đẹp nghệ thuật 03 中國龍淡古體.ttf

đăng 06:43 20 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 05:46 20 thg 9, 2012 ]

山河

 

南  山 河 南 帝 居

截 然 定  在 天 

如 何 逆   侵 犯

汝 等 行 看 取  

Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

中國龍淡古體.ttf    free chinese font
http://www.mediafire.com/download.php?8zexx31mejxsc1t

>>Xem thêm:

Comments