font chữ Hán nghệ thuật 01 书法家行书体.ttf

đăng 06:19 20 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 20:32 15 thg 9, 2014 ]

山河

 

南  山 河 南 帝 居

截 然 定  在 天 

如 何 逆   侵 犯

汝 等 行 看 取  

Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

书法家行书体.ttf    


>>Xem thêm:
Comments