File *.AI tranh Đông Hồ cưỡi trâu và cây tre đã tách nền

đăng 18:39, 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:18, 16 thg 9, 2014 ]

Comments