Tạo mục thăm dò, đóng góp ý kiến cho web

đăng 16:58 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:10 16 thg 9, 2014 ]


Bạn đăng nhập vào Google Docs ---> Nhấn vào nút "TẠO" ---> Chọn "Mẫu" ---> Điền tiêu đề, hướng dẫn biểu mẫu, tiêu đề câu hỏi ---> Chọn loại câu hỏi là nhiều lựa chọn (nếu là thăm dò ý kiến) hoặc dạng văn bản (nếu là trang liên hệ) ---> Điền câu trả lời ---> Nhấn nút lưu.

Vậy là bạn đã tạo xong biểu mẫu, để chèn vào Google Sites, bạn chỉ vào chỉnh sửa trang ---> Chèn "Biểu mẫu bảng tính" ---> Chỉnh sửa thông tin.

Comments