Nhúng hiệu ứng flash vào Website

đăng 17:05 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:06 16 thg 9, 2014 ]


Google Sites cho phép các bạn chỉnh sửa mã nguồn của trang web bằng công cụ HTML (gs1) nhưng chỉ trong một giới hạn nhất định, tức là không cho phép nhúng vào mã nguồn đó các đối tượng: frame, embed, styles, script. Điều này đồng nghĩa với việc không nhúng Flash trực tiếp bằng công cụ HTML được mà phải nhờ vào tiện ích Include gadget (iframe).


Trước khi sử dụng tiện ích Include gadget, các bạn cần phải Upload tập tin Flash cần nhúng lên web bằng tính năng Attachments (hoặc tạo một trang mới với dạng trang File Cabinet). Kế đến, nhấn chuột phải vào tập tin mới vừa upload và chọn Properties rồi copy địa chỉ tại mục Address (URL). Xong, các bạn nhấn Edit page và chọn in-sert> More trong cửa sổ chỉnh sửa trang web. Ở cửa sổ Add a gadget to your page các bạn  chọn thẻ Featured và chờ trong giây lát, sau đó  các bạn  kéo thanh trượt ở bên phải xuống và tìm đến tiện ích Include gadget (iframe), nhấn Add. Sau đó,  các bạn  paste (địa chỉ của tập tin flash đã upload) vào ô URL to content và chọn các kích thước hiển thị cho tập tin flash trên web ở mục Display (Width, Height), nhấn OK rồi nhấn Save ở cửa sổ chỉnh sửa.

gs3_500


Comments