Cách nhúng video Youtube tự động chạy

đăng 17:03 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:07 16 thg 9, 2014 ]


Các bạn chỉ cần chèn code này vào và thay chữ màu đỏ bằng đường dẫn đến video.

<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6YqFTnd-VvE?version=3;autoplay=1;&amp;loop=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6YqFTnd-VvE?version=3;autoplay=1;&amp;loop=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Comments