Cách chèn hình ảnh vào Google Sites với kích cỡ theo ý muốn

đăng 17:13 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:05 16 thg 9, 2014 ]


Chèn code bên dưới vào:
<div style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;text-align:center"><img border="0" height="140 width="160"" src=" Image link " ></div>
<div style="text-align:center"><br>
</div>
Lưu ý:

Các height và width phải điền đúng chính xác với các chiều cao và chiều rộng của ảnh.
Image link, phải lấy link trực tiếp của bức hình.

Comments