THỦ THUẬT GOOGLE SITES

Nhận ý kiến phản hồi của khách ghé thăm và đưa ý kiến mới nhất lên đầu trang

đăng 14:22 23 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 06:57 16 thg 9, 2014 ]

Một trong những câu hỏi thường xuyên nhất mà tôi yêu cầu trong Diễn đàn Trợ giúp Google Sites là "làm thế nào tôi có thể có được người xem hay người khách bình luận"?  Hạn chế của Google sites là chỉ lấy  ý kiến của cộng tác viên và chủ sở hữu chỉ, vì vậy bạn phải tìm một số cách khác làm như vậy.

Làm thế nào để được sử dụng một mẫu bảng tính của Google như nó intergrates độc đáo với Google Sites và tất cả các công cụ miễn phí và khá dễ dàng để thiết lập. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng Google Spreadsheets, nhận tất cả các ý kiến hoặc chỉ hiển thị các ý kiến ​​được phê duyệt .

Hướng dẫn

-  Thực hiện một mẫu bảng tính của Google

- Thêm sheet  thứ hai để sắp xếp các nhận xét

Các hình thức sẽ bổ sung thêm dữ liệu vào bảng tính nó tạo ra với các mục nhập mới nhất trong hàng có sẵn tiếp theo của bảng tính (xa xuống các bảng tính). Hầu hết chúng ta muốn hiển thị bình luận mới nhất đầu tiên, vì vậy làm cho một tờ mới và thêm các tiêu đề từ bảng ban đầu và sau đó trong dòng kế tiếp sử dụng chức năng Sắp xếp () để hiển thị các cột theo thứ tự giảm dần ngày (trong ví dụ này đã sử dụng 

=Sort(Sheet1!A2:C,1,FALSE)

để sắp xếp các sheet). Bạn sẽ muốn di chuyển các trang mới vào trang bên trái của tấm hình thức vì vậy khi bạn nhúng các bảng tính trong trang web của bạn, nó sẽ hiển thị các ý kiến ​​sắp xếp đầu tiên. 
Bạn cần phải xuất bản bảng tính này với thế giới nếu đó là một trang web công cộng . 

- Tạo một form (mẫu trang)

-  Nhúng mẫu trong trang web

Tới trang mà bạn muốn hình thức để xuất hiện và sử dụng nút Insert sau đó Mẫu bảng tính Google và lựa chọn các hình thức từ danh sách các hình thức hoặc nhập vào URL 

-  Nhúng bảng tính trong trang web 

Tại cùng một trang nhúng bảng tính ở trên hay dưới các hình thức, tùy thuộc vào cách bạn muốn nó để xem xét (nếu bạn muốn nó được như Blogger nhúng bảng tính ở trên), bằng cách sử dụng nút Insert bảng tính của Google và lựa chọn các bảng tính từ của bạn danh sách của bảng tính (xem video của tôi trên trang tiểu ) hoặc nhập URL của mình (chắc chắn rằng bạn sử dụng URL công cộng nếu được công bố).

Bạn đã làm xong! Kiểm tra hình thức và bạn sẽ thấy những nhận xét bạn đã thực hiện.Y kien cua ban

Sử dụng Media RSS Feed for Slideshow - Use a Media RSS Feed for your Slideshow

đăng 08:17 1 thg 5, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 06:58 16 thg 9, 2014 ]Media RSS Feed

 
Slide Show là một cách đơn giản để sử dụng ứng dụng của nguồn cấp dữ liệu Google AJAX API được thiết kế để cho phép bạn thêm vào trình diễn ảnh với các trang Google Sites.
Điều khiển trình chiếu có nguồn cấp dữ liệu hình ảnh từ tất cả các máy chủ lưu trữ lớn như PhotoBucket , Flickr , Picasa , Smugmug và Yahoo .
 
Nó có thể được sử dụng bất kỳ nguồn cấp dữ liệu sử dụng Media RSS . Chúng ta có thể cấu hình một Media RSS Feed với javascript, hoặc sử dụng một Tiện ích Google .

Feed từ Picasa Web Albums
Mở Picasa, bấm vào một album Trên dưới cùng, tìm kiếm cho RSS, và sao chép địa chỉ 
URL này phải được sử dụng như là tham số FEED của tiện ích này.
Các thông số của Gadgetpicasa-slideshow-đơn giản-nb.xml

Slideshow đơn giản, không có tiêu đề và không có tiêu đề của hình ảnh. Không có biên giới 

FEED: Media RSS Feed để hiển thị. Xem hình tự động có thể hiển thị * jpg, gif và *. Png hình ảnh. Bạn có thể 
nhập http, https (kết nối an toàn) URL.

PWH: chiều rộng của hình ảnh (pixel). Nếu không có giảm chất lượng cho đến khi 800 pixels 
PHT: chiều cao của hình ảnh (pixel). Tất cả các hình ảnh sẽ có quy mô PWH và PHT. Phù hợp trình chiếu trong một hình chữ nhật của PWH x PHT 

DTime: hiển thị thời gian (1000 - 12000 ms), 4000 bởi mặc định 
TTime: thời gian chuyển tiếp (500 - 6000 ms), năm 2000 mặc định

RND: thứ tự ngẫu nhiên (Có - Không, mặc định No) 
CLP: mở Picasa trên nhấp chuột (Có - Không, mặc định No) 

NAB: hiển thị thanh điều hướng (Có - Không, mặc định có) 

SCOL: # RRGGBB màu sắc của nền 
CCOL: # RRGGBB màu sắc của container 
picasa-slideshow-simple.xml từ

Slideshow đơn giản, không có tiêu đề và không có tiêu đề của hình ảnh 

FEED: Media RSS Feed để hiển thị. Xem hình tự động có thể hiển thị * jpg, gif và *. Png hình ảnh. Bạn có thể 
nhập http, https (kết nối an toàn) URL.

PWH: chiều rộng của hình ảnh (pixel). Nếu không có giảm chất lượng cho đến khi 800 pixels 
PHT: chiều cao của hình ảnh (pixel). Tất cả các hình ảnh sẽ có quy mô PWH và PHT 

DTime: hiển thị thời gian (1000 - 12000 ms), 4000 bởi mặc định 
TTime: thời gian chuyển tiếp (500 - 6000 ms), năm 2000 mặc định

RND: thứ tự ngẫu nhiên (Có - Không, mặc định No) 
CLP: mở Picasa trên nhấp chuột (Có - Không, mặc định No) 

NAB: hiển thị thanh điều hướng (Có - Không, mặc định có) 

SCOL: # RRGGBB màu sắc của nền 
BCOL: # RRGGBB màu sắc của biên giới 
CCOL: # RRGGBB màu sắc của container 

picasa-slideshow.xml


Slideshow với tiêu đề và tiêu đề của hình ảnh

FEED: Media RSS Feed để hiển thị. Xem hình tự động có thể hiển thị * jpg, gif và *. Png hình ảnh. Bạn có thể nhập http, https (kết nối an toàn) URL

PWH   : Chiều rộng của hình ảnh (pixel). Nếu không có giảm chất lượng cho đến khi 800 pixels 
PHT   : Chiều cao của hình ảnh (pixel). Tất cả các hình ảnh sẽ có quy mô PWH và PHT 

LNK   : Liên kết trên tiêu đề (URL). Theo mặc định tiêu đề là không phải là một liên kết 
Tit: tiêu đề cho slide show của bạn. Theo mặc định, các tiêu đề của nguồn cấp dữ liệu được sử dụng 

DTime: hiển thị thời gian (1000 - 12000 ms), 4000 bởi mặc định 
TTime: thời gian chuyển tiếp (500 - 6000 ms), năm 2000 mặc định

RND   : Thứ tự ngẫu nhiên (Có - Không, mặc định No) 
CLP   : Mở Picasa trên nhấp chuột (Có - Không, mặc định No) 

NAB: hiển thị thanh điều hướng (Có - Không, mặc định có)

TCOL: # RRGGBB màu sắc của văn bản. 
LCOL: # RRGGBB màu của liên kết. Theo mặc định màu sắc của văn bản. 
SCO L: # RRGGBB màu sắc của nền. 
BCOL   : # RRGGBB màu sắc của biên giới. 
CCOL: # RRGGBB màu sắc của container


 

Ví dụ

Trình chiếu một số mẫu tham khảo

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích


Feed từ Photobucket

 
Photobucket cung cấp rất nhiều Media RSS Feeds, chúng ta có thể sử dụng để tạo ra một Slideshow. Album 1, sao chép URL đó được đánh dấu bằng biểu tượng RSS: RSS . Chúng tôi nhận được một URL như thế này:

http://feed266.photobucket.com/albums/ii244/ prac53 / Henri-de-villamont / feed.rss 

prac53 là ID của người dùng 
Henri-de-villamont là tên Album 

URL này phải được sử dụng như là tham số FEED của tiện ích này.

Các thông số của Gadget
picasa-slideshow-đơn giản-nb.xml

Slideshow đơn giản, không có tiêu đề và không có tiêu đề của hình ảnh. Không có biên giới 

FEED: Media RSS Feed để hiển thị. Xem hình tự động có thể hiển thị * jpg, gif và *. Png hình ảnh. Bạn có thể 
nhập http, https (kết nối an toàn) URL.

PWH: chiều rộng của hình ảnh (pixel). Nếu không có giảm chất lượng cho đến khi 800 pixels 
PHT: chiều cao của hình ảnh (pixel). Tất cả các hình ảnh sẽ có quy mô PWH và PHT. Phù hợp trình chiếu trong một hình chữ nhật của PWH x PHT 

DTime: hiển thị thời gian (1000 - 12000 ms), 4000 bởi mặc định 
TTime: thời gian chuyển tiếp (500 - 6000 ms), năm 2000 mặc định

RND: thứ tự ngẫu nhiên (Có - Không, mặc định No) 
CLP: mở Picasa trên nhấp chuột (Có - Không, mặc định No) 

NAB: hiển thị thanh điều hướng (Có - Không, mặc định có) 

SCOL: # RRGGBB màu sắc của nền 
CCOL: # RRGGBB màu sắc của container 
picasa-slideshow-simple.xml từ

Slideshow đơn giản, không có tiêu đề và không có tiêu đề của hình ảnh 

FEED: Media RSS Feed để hiển thị. Xem hình tự động có thể hiển thị * jpg, gif và *. Png hình ảnh. Bạn có thể 
nhập http, https (kết nối an toàn) URL.

PWH: chiều rộng của hình ảnh (pixel). Nếu không có giảm chất lượng cho đến khi 800 pixels 
PHT: chiều cao của hình ảnh (pixel). Tất cả các hình ảnh sẽ có quy mô PWH và PHT 

DTime: hiển thị thời gian (1000 - 12000 ms), 4000 bởi mặc định 
TTime: thời gian chuyển tiếp (500 - 6000 ms), năm 2000 mặc định

RND: thứ tự ngẫu nhiên (Có - Không, mặc định No) 
CLP: mở Picasa trên nhấp chuột (Có - Không, mặc định No) 

NAB: hiển thị thanh điều hướng (Có - Không, mặc định có) 

SCOL: # RRGGBB màu sắc của nền 
BCOL: # RRGGBB màu sắc của biên giới 
CCOL: # RRGGBB màu sắc của container 

picasa-slideshow.xml


Slideshow với tiêu đề và tiêu đề của hình ảnh

FEED: Media RSS Feed để hiển thị. Xem hình tự động có thể hiển thị * jpg, gif và *. Png hình ảnh. Bạn có thể nhập http, https (kết nối an toàn) URL

PWH   : Chiều rộng của hình ảnh (pixel). Nếu không có giảm chất lượng cho đến khi 800 pixels 
PHT   : Chiều cao của hình ảnh (pixel). Tất cả các hình ảnh sẽ có quy mô PWH và PHT 

LNK   : Liên kết trên tiêu đề (URL). Theo mặc định tiêu đề là không phải là một liên kết 
Tit: tiêu đề cho slide show của bạn. Theo mặc định, các tiêu đề của nguồn cấp dữ liệu được sử dụng 

DTime: hiển thị thời gian (1000 - 12000 ms), 4000 bởi mặc định 
TTime: thời gian chuyển tiếp (500 - 6000 ms), năm 2000 mặc định

RND   : Thứ tự ngẫu nhiên (Có - Không, mặc định No) 
CLP   : Mở Picasa trên nhấp chuột (Có - Không, mặc định No) 

NAB: hiển thị thanh điều hướng (Có - Không, mặc định có)

TCOL: # RRGGBB màu sắc của văn bản. 
LCOL: # RRGGBB màu của liên kết. Theo mặc định màu sắc của văn bản. 
SCO L: # RRGGBB màu sắc của nền. 
BCOL   : # RRGGBB màu sắc của biên giới. 
CCOL: # RRGGBB màu sắc của container


Trình chiếu một số mẫu tham khảo

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Feed from Flickr Photoset

 
Open the Photoset and copy the URL : 
 

http://www.flickr.com/photos/prac53/sets/72157609076361497
72157609076361497 is the ID of the Photoset, and must be used as the SET parameter of the gadgetURL of the Gadgets


Parameters of the Gadget
flickr-slideshow-simple.xml

Simple Slideshow, without title and without title of pictures

SET : ID of the Photoset to display. The slideshow can display *jpg, *.gif and *.png pictures. A maximum of 500 pictures can be displayed

PWH : width of picture (pixels). Without loss of quality until 640 pixels
PHT : height of picture (pixels). All the pictures will be scale to PWH and PHT

DTime : display time (1000 - 12000 ms), 4000 by default
TTime : transition time (500 - 6000 ms), 2000 by default

RND : random order (Yes - No, default No)
CLP : open Flickr on click (Yes - No, default No)

NAB : display the navigation bar (Yes - No, default Yes)

SCOL : #rrggbb color of background
BCOL : #rrggbb color of border
CCOL : #rrggbb color of  container

flickr-slideshow.xml


Slideshow with title and title of pictures

SET : ID of the Photoset to display. The slideshow can display *jpg, *.gif and *.png pictures. A maximum of 500 pictures can be displayed

PWH : width of picture (pixels). Without loss of quality until 640 pixels
PHT : height of picture (pixels). All the pictures will be scale to PWH and PHT

LNK : link on title (URL).  By default the title is not a link
TIT : title of the slideshow. By default the title of the feed is used

DTime : display time (1000 - 12000 ms), 4000 by default
TTime : transition time (500 - 6000 ms), 2000 by default

RND 
: random order (Yes - No, default No)
CLP : open Flickr on click (Yes - No, default No)

NAB : display the navigation bar (Yes - No, default Yes)

TCOL : #rrggbb color of text.
LCOL : #rrggbb color of link. By default color of text.
SCO: #rrggbb color of background.
BCOL : #rrggbb color of border.
CCOL : #rrggbb color of container


 
 

An example

The Slideshow displaying the Most beautiful Swiss Wineries 
Add this Gadget to iGoogle

 

 

Feed from Yahoo NewsUsing the Media RSS feed of Yahoo News, we can create a Slideshow. 

Learn how to insert a Google Gadget to display the Slideshow

 

 

Feed from Smugmug

 
You can take one of the Feeds from Smugmug. For example, Today's Popular Photos feed:
 

http://api.smugmug.com/hack/feed.mg?Type=popular&Data=today&format=atom03

 
 
We just need to change the format of the feed, using rss : 
 
 

http://api.smugmug.com/hack/feed.mg?Type=popular&Data=today&format=rss

 

An example

 
Add this Gadget to Google
 

URL of the gadget

498 x 440

smugmug-gadget.xml
 
 

 

Publish your Feed

 
Use www.takeslides.com to Publish your Feed
 

 

More informations

Display a Slideshow from Pinterest

Using the gadget with Picasa

 
 
 
 
 
 
 


Code cho Google Sites

đăng 05:32 22 thg 4, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 06:59 16 thg 9, 2014 ]

Các bạn chọn :Chèn googleGadget sau đó coppy dòng link có màu đỏ vào hộp địa chỉ của Google Gadget (URL to content ). Lưu lại là okCode tỷ giá thế giới

<iframe id="frmTygia2" width="235px" height="220px" frameborder="0" scrolling="no" src="http://classic.easy-forex.com/en/forex.quotesbox.aspx" style="z-index: 0; margin-top: -38px;"></iframe> 

Include gadget (iframe)Code giá vàng trong nước

<IFRAME BORDER="0" SRC="http://vip.giavang.net/data/aj2.php" WIDTH=100% HEIGHT=400><br /> If you can see this, your browser doesn&#8217;t<br /> understand IFRAME. However, we&#8217;ll still<br /> <A HREF="hello.html">link</A><br /> you to the file.<br /> </IFRAME>


Include gadget (iframe)


Code kết quả xổ số<iframe src='http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/transweb/xoso.htm' width='100%' height='550px' style='margin-top:-50px;' scrolling='no' frameborder='0'></iframe>

Include gadget (iframe)


Code đồng hồ hoa sen

https://beeaaf65-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/chonthiepcuoi/flash/hoa_sen2.swf

Hồ cá cảnh lịch đồng hồ flash

<embed src=" https://beeaaf65-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/chonthiepcuoi/flash/0.Ho_ca.swf" width="180" height="250" type="application/x-shockwave-flash"wmode="transparent" allowscriptaccess="never">

Code cập nhật giá vàng, ngoại tệ, thời tiết

<iframe frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.thienduongweb.com/tool/weather/?size=160&fsize=12&bg=images/bg.png&repeat=repeat-x&r=1&w=1&g=1&col=1&d=0" width="160" height="350" scrolling="no"></iframe>

Code quê hương cuộn đẹp


Code xem tướng nốt ruồi


<embed type="application/x-shockwave-flash"  src=" https://beeaaf65-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/chonthiepcuoi/flash/XemTuong-NotRuoiMat.swf" allowscriptaccess="none" height="600"  width="400">


Code thông tin chi tiết trình duyệt

đăng 22:21 31-12-2011 bởi Nguyễn Văn Cảnh

<a href="http://www.wieistmeineip.de/cometo/?en"><img src="http://www.wieistmeineip.de/ip-address/?size=468x60" border="0" width="468" height="60" alt="IP" /></a>
Hoặc:
<a href="http://www.wieistmeineip.de/cometo/?en"><img src="http://www.wieistmeineip.de/ip-address/" border="0" width="125" height="125" alt="IP" /></a>


Code xem tivi

đăng 00:32 31-12-2011 bởi Nguyễn Văn Cảnh

<embed src=https://beeaaf65-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/chonthiepcuoi/flash/kenhtruyenhinh.swf width=600 height=200 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" AllowScriptAccess="never"></embed>

Sử dụng tên miền riêng cho website tạo bởi dịch vụ Google Sites

đăng 18:14 15 thg 4, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:00 16 thg 9, 2014 ]


Google Sites là dịch vụ thay thế của Google Pages của Google. Nếu với Goole Pages sau khi tạo website xong bạn sẽ có tên miền là username.googlepages.com dễ nhớ nhưng khi sang Google Sites thì tên miền khó hơn là sites.google.com/site/usersname. Tuy nhiên hiện nay Google Sites đã cho phép người dùng sử dụng tên miền riêng.
Để tiến hành thêm tên miền riêng bạn đăng nhập vào tài khoản Google Sites. Bạn nhấp chọn vào site cần thêm tên miền vào để mở trang chỉnh sửa website này lên rồi bấm nút Edit sidebar để mở trang Quản lý. Tại trang quản lý bạn nhấp chọn liên kết Địa chỉ web rồi tiền hành điền tên miền vào phần Thêm địa chỉ web rồi nhấn nút Thêm.

Xong bây giờ bạn truy cập vào trang quản trị tên miền và tạo bản ghi CNAME trỏ về ghs.google.com.


Rồi giờ bạn chờ khoảng 1 tiếng (lâu nhất là 24 giờ) để tên miền ánh xạ về đúng và từ đây bạn có thể sử dụng tên miền này để truy cập vào website của mình tạo trên Google Sites.
Lưu ý:
Ánh xạ được hạn chế đến một số tên miền phụ  chẳng hạn như www.example.com, wiki.example.com, hoặc support.example.com. Bạn không có thể ánh xạ tên miền của bạn với những gì được biết đến như là một miền trần trụi, như http://example.com.
ST

216.239.32.21
216.239.34.21
216.239.36.21
216.239.38.21
Còn subdomain hoặc www thì trỏ CNAME về ghs.google.com.

Link: http://www.ddth.com/showthread.php/1154633-add-domain-v%C3%A0o-bloger#ixzz1wdi2eiqc


Nếu khônng được thì làm thêm cách sau


Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site

Hiện nay, có rất nhiều công cụ giúp đỡ chúng ta xây dựng website. 
iNET đã hướng dẫn bạn tạo trang web dựa trên Blogger, WordPress, Tumblr. Ở lần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn ứng dụng Google Site.

Bạn chỉ cần có thêm tên miền và thực hiện những thao tác đơn giản sau. 


I.    Xác thực tên miền

Bước 1

Xác minh: Truy cập Webmaster tool www.google.com/webmasters/tools/?hl=vi

Bước 2

Chọn nút  THÊM TRANG WEB  
 

 

Bước 3


Nhập tên miền, chọn Tiếp tục
 


Bước 4


Chọn Các phương thức thay thế


 


Bước 5


Chọn nhà cung cấp tên miền.
 


Bước 6

Chọn Nhà cung cấp  Khác
 

 

Bước 7


Lưu lại thông số bản ghi TXT hoặc CNAME của Google yêu cầu.

 


Bước 8

Bạn sang cửa sổ mới, đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của iNET, tài khoản này được gửi vào email của bạn ngay khi bạn đăng ký tên miền tại iNET.

 Link đăng nhập: http://cpanel.inet.vn 

 


Bước 9

Tạo bản ghi TXT với các thông số:

-    Tên bản ghi: @
-    Giá trị: Lấy giá trị tại Bước 7
-    Loại: TXT

 

Bạn đợi khoảng 20 phút để các bản ghi được cập nhật, sau đó quay lại cửa sổ Bước 7 chọn  XÁC MINH.
 


Bước 10


Kết quả xác minh thành công được hiển thị như sau:

 


II.    Trỏ tên miền về Google siteBước 11

 Truy cập http://sites.google.com/Bước 12

Chọn site bạn muốn trỏ tên miền về như hình dưới đây.
 

 

Bước 13

Nhấn vào Thêm, sau đó bạn chọn Quản lý trang web.
 


Bước 14 


Chọn  Địa chỉ Web
 


 
Bước 15

Nhập tên miền và chọn  Thêm mớiBước 16

Sau khi thêm mới tên miền của bạn sẽ được cập nhật thêm vào mục Địa chỉ Web cho trang này:  

Chúc bạn thành công!

Sử dụng phím tắt trong google sites ( Using keyboard shortcuts )

đăng 09:14 9 thg 4, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:01 16 thg 9, 2014 ]

 Google Sites  các phím tắt cho phép bạn làm nhiều nhiệm vụ mà không cần sử dụng chuột.

Nếu bạn không muốn sử dụng các phím tắt bàn phím:

  1. Nhấp vào gear icon biểu tượng công cụ ở trên cùng của trang..
  2. Nhấp vào Cài đặt người dùng. (User settings).
  3. Bỏ chọn hộp bên cạnh để kích hoạt các phím tắt bàn phím. (Enable keyboard shortcuts).
  4. Nhấp vào "Lưu thay đổi." (“Save changes”)

Keyboard shortcuts in Sites

Note: Mac users should use the Command key (⌘) in place of Control for all shortcuts.

Page-level commands

ActionShortcut
Chỉnh sửa trang - Edit pagee
Chuyển trang đăng ký Toggle page subscriptionf
Move pageShift + m
Page settingsu
Print pageCtrl + p
Delete pageShift + 3
Change page templateShift + t
Preview page as viewerg then p
Revision Historyg then r
Save pageCtrl + s
Cancelesc

Site-level commands

ActionShortcut
Create pagec
Toggle site subscriptionShift + f
Share siteShift + s
Manage siteg then m

Application-level commands

ActionShortcut
Search/
Open shortcut helpCtrl + /
More actionsm

10 cách giúp website của bạn thường trực trong danh sách kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm

đăng 10:00 1 thg 4, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:02 16 thg 9, 2014 ]

Dưới đây là 10 cách có thể giúp website của bạn không chỉ thường xuyên có tên trong danh mục kết quả tìm kiếm mà thậm chí còn được liệt kê ở vị trí trong tốp danh sách dẫn đầu của các trong web tìm kiếm hiện nay.


Không cách nào được đánh giá cao hơn so với những phương pháp khác mà tốt nhất chúng ta cùng kết hợp để có thể thu được kết quả cao hơn.

1. Hãy là người đi tiên phong trong việc đăng ký URL của website tại các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm
Cách thức kinh doanh của các hãng cung cấp công cụ tìm kiếm tương tự như hình thức quảng cáo có sử dụng xuất bản định kỳ: Tập hợp các nội dung chắt lọc để thu hút người xem, rồi sau đó bán nó cho các nhà quảng cáo. Rõ ràng là các công cụ tìm kiếm nên để các nhà thiết kế nội dung đệ trình URL, bởi làm vậy sẽ tăng cường thêm giá trị của việc thu thập các trang chủ của công cụ tìm kiếm, việc này giúp cho trang công cụ tìm kiếm có thêm được một thành viên mới trong hộ khẩu của mình và rồi họ sẽ dễ dàng bán được các quảng cáo.
Đối với các công ty qui mô nhỏ, việc đi tiên phong gửi đăng ký URL của một vài website là một quá trình khá dễ dàng, chỉ đơn giản là nhắp chuột vào nút “gửi đường link URL”. Những đường link như trên có thể dễ dàng tìm thấy ở một dạng hình thái hay site khác của các công cụ tìm kiếm thông dụng.
Lưu ý, hãy cảnh giác với những website tuyên bố ba hoa rằng họ có thể gửi URL của bạn tới hàng trăm nhà cung cấp công cụ tìm kiếm. Trên thực tế, hiện có chưa đầy 10 nhà cung cấp công cụ tìm kiếm có tiếng mà bạn có thể tin tưởng như yahoo.com, google.com, ở Việt Nam có vinaseek.com hoặc panvietnam.com.


2. Nên nhớ rằng thứ hạng tỉ lệ thuận với mức chi phí
Trên thực tế, có những lý do có cơ sở để bạn có thể bỏ tiền đầu tư vào khoản quảng cáo website của mình trên các site cung cấp dịch vụ tìm kiếm. Dennis Buchheim – giám đốc phụ trách nguồn thu tài chính của trụ sở chính hãng Inktomi tại Sunnyvale, California giải thích rằng những khoản phải đóng góp sẽ giúp cho khách hàng được ưu tiên hơn về thứ hạng trong việc hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm, không những thế, họ còn cam đoan chắc chắn rằng doanh nghiệp của bạn sẽ nằm trong danh sách kết quả tìm kiếm theo thuật toán. Và tất nhiên, khoản chi phí bạn đóng góp càng cao thì độ ưu tiên cho website của bạn càng cao. Thường thì các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm đưa ra các mức giá khác nhau cho từng thứ hạng ưu tiên khác nhau.
Ví dụ, dịch vụ trên cho phép một khách truy cập có thể nhận được các báo cáo bao gồm thông tin về các từ khoá được những người tìm kiếm đưa ra. Nếu như website của bạn được ưu tiên hiển thị ra một trong số những trang liệt kê kết quả tìm kiếm đầu tiên thì xác suất người tìm kiếm thông tin click chuột vào địa chỉ đường links của website là rất cao. Thông tin này rất đáng giá bởi nó cho phép các chủ nhân của các website điều chỉnh mức chi phí đóng góp để nâng hoặc giảm vị trí của website trong bảng thứ tự xếp hạng của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm.

3. Biến đổi nội dung để lọt vào các phần mềm lọc thông tin và liệt kê
Các chương trình phần mềm liệt kê kết quả tìm kiếm, có tên hiệu “con nhện” (spiderbot), phản hồi cách chúng lướt qua các trang web ra sao, ghi lại một số thông tin, diện mạo của từng trang, trong đó có cả text. Trong bản ghi, danh sách các thông tin được tạo ra và liệt kê lại, “con nhện” nhận dạng tần số của các từ đặc thù trong một trang và đây sẽ là một phần của thuật toán phức tạp tính giá trị của trang, và sau cùng là xếp hạng.
“Con nhện” có thể sẽ làm việc theo cách như sau: Nếu như một trang có từ “Internet” được lặp lại 4 lần và ở trang khác cũng có 12 từ “Internet”, thêm nữa cả hai trang đều có từ “Internet” trong thẻ meta và phần tiêu đề trang thì trang thứ hai sẽ được xếp lên vị trí cao hơn. Thuật toán “con nhện” cũng tính toán và xếp hạng những từ được ghép với từ khác, ví dụ như từ “ôtô”, “phụ tùng ôtô”, “ôtô con”…của trang web một công ty bán ôtô.
Vì vậy, để trang web của bạn có độ ưu tiên cao trong bảng xếp hạng bạn hãy chèn thêm các từ khoá thông dụng và phổ biến. Ví dụ, tên công ty của bạn là Hồng Hà, hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, khi làm trang web, phần trang chủ cũng như các trang trong bạn nên chèn thẻ meta có dạng text như: "handicraft, fineart, hongha handicraft, hongha-fineart"…. Như thế, phần mềm đọc và xếp hạng của các trang công cụ tìm kiếm sẽ tìm đến trang web của bạn dễ hơn.
Trên thực tế, có rất nhiều webmaster đã chèn thêm vô tội vạ những từ không liên quan tới lĩnh vực cũng như nội dung thông tin trang cung cấp để giành lấy cơ hội có được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng liệt kê kết quả tìm kiếm của các search engine. Một số tác giả của những trang web khác còn quỉ quyệt hơn, họ chèn hàng trăm, hàng nghìn từ khoá để font chữ trắng trên nền trang web màu trắng ở cuối trang, hoặc chữ cùng màu với màu nền để đọc giả không thể nhận biết được. Người truy cập sẽ không nhìn thấy gì, “con nhện” thì bị “mù màu”, và biện pháp này đã qua mắt được các phần mềm tìm kiếm theo từ khoá của các search engine.
Bên cạnh phương pháp lọc tìm theo từ ngữ dạng text, “con nhện” còn xếp hạng trang web theo dạng mã HTML, các file ảnh và audio. Vì vậy, khi đặt tên cho ảnh bạn cũng nên chọn những tên thông dụng và phổ biến. Ví dụ, bạn xây dựng trang web bán ôtô, những ảnh được dùng cho trang bạn nên đặt là car1.jpg, car.jpg, không nên đặt là anh.jpg, anh1.jpg.

4. Hãy nhớ rằng: "Tiêu đề trang (Page Title) là yếu tố sống còn"
Tiêu đề trang thường bị mọi người nhầm lẫn với tên của trang web. Để tránh tình trạng này, bạn nên biết rằng tên của trang tương đương với tên của file, ví dụ: "i.e., abcdefg.htm" - ngược lại tiêu đề trang là một hoặc nhiều từ được hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt web. Tiêu đề trang phải được đặt thật cẩn thận. AltaVista gợi ý đó là phần mà những người sử dụng công cụ tìm kiếm nhìn thấy trước tiên khi họ nhìn lướt qua danh sách liệt kê kết quả tìm kiếm, và Buchheim của Inktomi lưu ý rằng yếu tố này vẫn chưa đủ để trang web của bạn được xếp hạng cao tại search engine. “Tiêu đề phải được đặt hấp dẫn để có thể thu hút người đọc nhấp chuột. Bên cạnh những từ ngữ lôi cuốn của tiêu đề thì những từ ngữ miêu tả đi kèm cũng phải hấp dẫn”.
Cũng cần phải cân nhắc rằng có nhiều trang cỡ lớn và trung bình hợp thành chưa đầy ảnh, flash, khung và các tính năng khác mà “con nhện” không dễ gì nhận dạng được. AltaVista cho rằng tiêu đề trang thậm chí có tầm quan trọng hơn một trang cá biệt (ví dụ trang có khung) có ít nội dung dạng text.

5. Chú tâm tới thẻ meta của bạn
Có một vài loại thẻ meta, tuy nhiên đứng trên quan điểm của người quản lý thì chỉ có 2 loại chính: thẻ meta miêu tả và thẻ meta từ khoá.
Thẻ meta miêu tả là những cụm từ, câu văn được soạn cẩn thận, có thể được xuất hiện dưới phần tiêu đề trang khi hiển thị trong danh sách kết quả tìm kiếm. Bởi sức hấp dẫn của những từ ngữ có thể định đoạt việc khách hàng tìm kiếm thông tin có nhắp chuột vào đường link website của bạn hay không. Việc nghĩ ra những từ ngữ dạng text hấp dẫn vô cùng quan trọng. Một số webmasters làm những trang web cho những công ty có sản phẩm tiêu dùng cạnh tranh cao thuê các nhà tư vấn viết thẻ meta miêu tả với hy vọng đọc giả sẽ bị lôi kéo viếng thăm website của công ty.
Thẻ meta từ khoá chứa những từ khoá và cụm từ mà các webmasters đặt vào mã nền tại vị trí đầu trang web. Vào cuối thập niên 1990, “con nhện” thường sử dụng loại thẻ này - chúng được đặt tại phần đầu trang HTML ở phần đầu mỗi trang web.
Tuy nhiên, có khá nhiều tác giả các trang web trình bày sai nội dung website của họ bằng việc chèn thêm những từ khoá giả mạo nên việc sử dụng các thẻ từ khoá meta bây giờ không còn vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị và sắp xếp thứ hạng. Ông Buchheim của Inktomi cho biết giờ dịch vụ tìm kiếm thông tin của công ty ít chú trọng tới thẻ meta từ khoá, mà đề cao các yếu tổ bổ xung khác như tiêu đề và số đường link. Tương tự, www.webrankinfo.com khuyên Google không nên tiếp tục duy trì phương thức tìm kiếm dựa vào thẻ meta từ khoá. Cùng với Google, một số search engine khác như AOL Search cũng không sử dụng phần mềm sử dụng thuật toán tìm kiếm dựa vào thẻ meta từ khoá.

6. Thiết lập các đường link 2 chiều
“Chất lượng và số lượng website liên kết tới website của bạn có ảnh hưởng tới thứ hạng tại các search engines”, theo lời ông Detlev Johnson – một chuyên gia nổi tiếng đánh giá các search engine. Ông Johnson lưu ý rằng, quá trình thu thập các đường link không đơn giản như việc thuyết phục một số lượng lớn các website liên kết tới website của bạn. Những website này phải có chất lượng cao bởi thế trang được tìm đến được search engines coi là “quan trọng”.
Việc thuyết phục các website chất lượng cao liên kết tới site của bạn cũng có nghĩa mọi người sẽ có thể tìm thấy website của bạn mà không cần phải nhờ đến search engine. Đây là một lợi thế bởi mục tiêu chủ đạo của bạn là muốn mọi người biết đến website của mình - được xếp ở thứ hạng cao trong search engine không phải là cách duy nhất để site của bạn được mọi người biết đến.
Quá trình thuyết phục các website khác đặt đường link liên kết tới một domain mới sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu bạn có lý do chính đáng và thuyết phục để có được các đường link tới URL của bạn thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Đơn giản hơn là việc “có đi có lại”, bạn cũng sẽ đặt đường liên kết tới các website khác mà bạn muốn nhờ đặt đường link tới site của bạn.
Việc có được các đường link “khứ hồi” cũng sẽ giúp cho bạn có được mối quan hệ khách hàng mật thiết: Các công ty có thể đưa yêu cầu rằng các khách hàng có website sẽ đặt đường liên kết tới website của họ. Hơn nữa, nếu bạn có mối quan hệ với hiệp hội công nghiệp hay phòng thương mại thì bạn có thể đề nghị các tổ chức này đặt đường link trên website của họ liên kết tới domain của công ty bạn. Các đường link từ các site của khách hàng và các tổ chức, bạn ngành sẽ được ưu đãi trong việc tính thứ hạng của website.
Để biết xem trang web của bạn đã được liên kết tới các website khác hay chưa, hãy gõ dòng chữ “link:www.tênmiềncôngtybạn.com” vào trang cung cấp dịch vụ tìm kiếm. Ở trang hiển thị kết quả, nhà cung cấp công cụ tìm kiếm sẽ liệt kê tất cả các website có đặt đường link tới URL của bạn. Nhiều trang trong số đó có thể là những đường link nội bộ (từ website của bạn), tuy nhiên bạn cũng sẽ phải ngạc nhiên vì có nhiều website khác cũng có đường liên kết tới website của bạn. Quá trình kiểm tra này về cơ bản bạn nên thường xuyên tiến hành. Nếu như các website được liệt kê có chất lượng cao, bạn nên liên hệ với họ để “trả ơn”, và tiếp đến là thiết lập mối quan hệ “hai chiều”, trao đổi, thiết lập đường link trên 2 website để tăng thứ hạng của bạn trong lần lướt tiếp theo của “con nhện”.

7. Tập trung vào sự trao đổi lẫn nhau
Những đường link 2 chiều thường được các search engines đánh giá cao hơn những đường link một chiều, không tương hỗ lẫn nhau. Một điều mà các nhà quản lý cần cân nhắc là khoảng thời gian yêu cầu để liên hệ với các cơ quan tổ chức khác nhau, đặt vấn đề thiết lập mối quan hệ trao đổi lẫn nhau.
Ví dụ, có thể mất một vài ngày hoặc một vài tuần mới thiết lập được một mối quan hệ tương tác, và tất nhiên bạn phải gọi nhiều cuộc điện thoại cũng như gửi nhiều bức thư điện tử để liên hệ và trao đổi công việc. Bởi vì có thể hiệu rộng rằng việc thiết lập các đường link qua lại là việc tiêu tốn thời gian và bao hàm một số mức độ của mối quan hệ giữa đôi bên, các search engines định giá trị cao các đường link như vậy hơn là các đường liên kết một chiều thuần tuý.
Nếu như bạn không biết rõ về các công ty kinh doanh trực tuyến mà bạn có thể đối thoại, có lẽ bạn nên xem xét bàn luận về vấn đề thanh toán cho dịch vụ trao đổi đường link và các trang cung cấp dịch vụ danh bạ đường link. Có một số người coi việc trao đổi đường link là hữu ích nhưng cũng có những đối tượng có suy nghĩ theo chiều ngược lại.
Michael Wong của website www.mikes-marketing-tools.com cảnh báo rằng: “Đừng bao giờ sử dụng những đường link từ những website trao đổi đường link và các trang cung cấp dịch vụ danh bạ đường link”. Theo kinh nghiệm của Wong: “các trang cung cấp dịch vụ danh bạ đường link ở một hoặc nhiều website thường có thiên hướng cập nhật thêm số lượng đường link tới các trang và website khác. Trong khi đó, các search engines hàng đầu coi các đường link như vậy là spam, bởi vậy không nên quá chú trọng vào những đường link kiểu như vậy”.
Glick - một quan chức của trang tìm kiếm AltaVista xác nhận rằng những đường link từ những trang cung cấp dịch vụ danh bạ đường link thường bị coi là spam, và nếu như website sử dụng những đường link như vậy một cách thái quá thì có thể tất cả sẽ bị đánh tụt hậu trong danh sách xếp hạng của AltaVista.

8. Đánh giá quãng thời gian tồn tại
Nếu bạn muốn một trang web thông thường được xếp hạng cao trong danh sách kết quả tìm kiếm, điều đó có thể được nếu như trang đó được post lên website và tồn tại một quãng thời gian đủ lâu để các search engines có tiếng tăm lọc được và chọn lên hàng đầu. Khối lượng và tính phức tạp của nội dung website đang tăng với tốc độ nhanh hơn tốc độ mà các “con nhện” của các search engine có thể phân loại và liệt kê. Vì vậy, một tiêu chí để các search engine đánh giá website là quãng thời gian mà trang tồn tại trong thế giới internet. Những trang tồn tại được 1 năm hoặc hai năm trở nên luôn được tốp 10 search engine hàng đầu thế giới “tìm thấy”, và vì thế những trang web mới được upload cách đây một vài tuần cũng sẽ được hưởng lợi theo.

9. Cập nhật thường xuyên
Đối với những kết quả liệt kê bao gồm đoạn thuyết minh mang tính nhân văn về nội dung của website, thường xuyên cập nhật thông tin được mọi người đánh giá cao hơn những website tĩnh, không có sự thay đổi về nội dung. Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm sẽ bị vuột mất nếu thuật toán tìm kiếm không tính đến thông tin và ngày cập nhất cuối cùng trong bảng ghi điểm xếp hạng. Bởi vậy, khi cập nhật website của bạn thường xuyên mà quên lưu tâm tới 9 điều khác liệt kê trong bài này thì bạn sẽ lãng phí thời gian, website của bạn sẽ không được tính đến bởi bất kỳ thuật toán tìm kiếm xếp hạng nào. Mặt khác, khi update một trang nên tạo các đường link và chèn thêm các từ khoá để trang của bạn sẽ được cộng dồn giá trị trong việc xếp hạng website.

10. Tạo các url "thân thiện" với các search engines
Thông thường các url của các trang web động (dynamic content - trang web có nội dung động được lưu trong CSDL và được quản lý bằng một hệ thống quản trị nội dung) sẽ chứa các ký tự đặc biệt như "?" hoặc "&" trong quá trình website hoạt động. Nhưng tiếc là các trang web động này thường bị các công cụ tìm kiếm bỏ qua hoặc xếp vào hạng đợi để đánh chỉ mục (index) rất chậm vì nhiều lý do kĩ thuật. Vậy, cần tạo ra các url trong website mà không chứa các ký tự "?" và "&" để các search engine có thể dò tìm và đánh chỉ mục một cách nhanh chóng.

Do đó, một số webmaster đã "làm mẹo" bằng cách tạo ra các trang web tĩnh theo chủ đề để hạn chế vấn đề này. Lấy ví dụ trường hợp bạn bán nhiều loại thiết bị điện tử để bàn và cầm tay. Bằng cách tạo một trang web tĩnh (một trang "bình thường" không được tạo từ cơ sở dữ liệu) cho thiết bị để bàn và một trang khác cho thiết bị cầm tay, webmaster có thể sử dụng các từ khóa quan trọng trên các trang này và vấn đề kết nối đến các trang động để trưng bày từng sản phẩm. Công cụ tìm kiếm không hiểu được các trang động nhưng sẽ hiểu được trang tĩnh theo chủ đề mô tả và kết nối đến hàng loạt sản phẩm khác nhau.
Tuy vậy, đây là cách làm tốn sức và "không thông minh". Với các thành phần đưa thêm vào máy chủ web, webmaster có thể tạo ra các trang web động mà không chứa các ký tự "?" và "&" thông qua phương pháp được gọi là "viết lại đường dẫn" (url rewrite). Với phương pháp này, các nội dung động vẫn được quản lý và hiển thị một cách nhanh chóng đồng thời lại "thân thiện" với các search engines, và điều đó tạo điều kiện cho các search engines đánh chỉ mục rất sâu vào website, mang đến khả năng website có thể xuất hiện tốt tại các kết quả tìm kiếm (vì nội dung được đánh chỉ mục nhiều và sớm).
Được đăng bởi Prosperity

Đưa website của bạn vào các công cụ tìm kiếm

đăng 09:51 1 thg 4, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:03 16 thg 9, 2014 ]

Thay vì đợi các bot của các search engine như Google, Yahoo, MSN tìm đến website của bạn, bạn cũng có thể tự thêm website của mình vào danh sách chỉ mục của những cố máy tìm kiếm này. Bài viết này sẽ giới thiệu cách thêm website vào Google, Yahoo, MSN.

1. Google

Vào link http://www.google.com/addurl

Nhập đầy đủ đường dẫn tới website (bao gồm cả http://) và mô tả vể website của bạn. Chú ý chỉ cần thêm trang chính là Google có thể tìm thấy phần còn lại. Ví dụ chỉ cầnhttp://vnwebzone.com là đủ.

Chưa hết, để khả năng  xuất hiện trong trang tìm kiếm của google được cao hơn, bạn hãy vào trang sau https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=en (công cụ google web master). Chọn Add a website.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 723x476px.
googlewmt Đưa website của bạn vào các công cụ tìm kiếmGoogle sẽ yêu cầu upload một file lênwebsite của bạn. Hãy tải file này về và cho lên thư mục gốc website bạn.

Sau đó, ấn vào Verify để hoàn tất.

2. Yahoo

Bạn vào link: http://search.yahoo.com/info/submit.html. Giao diện như hình dưới:

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 756x312px.
yahoos Đưa website của bạn vào các công cụ tìm kiếm

Bạn vào Submit Your Site for Free. Nhập cả url và feed website của bạn:

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x460px.
yahoos1 Đưa website của bạn vào các công cụ tìm kiếmBạn chú ý là sau khi add feed, Yahoo sẽ yêu cầu xác thực giống như Google ở trên. Bạn chuyển sang mục Authentication và chọn một trong 2 hình thức là tải file hoặc chèn thẻ meta vào code của website.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 896x414px.
yahoo3 Đưa website của bạn vào các công cụ tìm kiếm

Sau khi đã xác thực thành công, bạn phải đợi một thời gian để liên kết đến website của bạn có trong bộ máy tìm kiếm của Yahoo.

3. Bing

Bạn vào địa chỉ sau: http://www.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx

Công việc của bạn đơn giản chỉ là nhập url đến website của bạn.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 659x333px.
ssss Đưa website của bạn vào các công cụ tìm kiếm

Chúc thành công.

(Theo http://vnwebzone.com)


Danh sách 355 hàm trong bảng tính của Google

đăng 21:39 29 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:04 16 thg 9, 2014 ]


Cách chèn hình ảnh vào Google Sites với kích cỡ theo ý muốn

đăng 17:13 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:05 16 thg 9, 2014 ]


Chèn code bên dưới vào:
<div style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;text-align:center"><img border="0" height="140 width="160"" src=" Image link " ></div>
<div style="text-align:center"><br>
</div>
Lưu ý:

Các height và width phải điền đúng chính xác với các chiều cao và chiều rộng của ảnh.
Image link, phải lấy link trực tiếp của bức hình.

Nhúng hiệu ứng flash vào Website

đăng 17:05 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:06 16 thg 9, 2014 ]


Google Sites cho phép các bạn chỉnh sửa mã nguồn của trang web bằng công cụ HTML (gs1) nhưng chỉ trong một giới hạn nhất định, tức là không cho phép nhúng vào mã nguồn đó các đối tượng: frame, embed, styles, script. Điều này đồng nghĩa với việc không nhúng Flash trực tiếp bằng công cụ HTML được mà phải nhờ vào tiện ích Include gadget (iframe).


Trước khi sử dụng tiện ích Include gadget, các bạn cần phải Upload tập tin Flash cần nhúng lên web bằng tính năng Attachments (hoặc tạo một trang mới với dạng trang File Cabinet). Kế đến, nhấn chuột phải vào tập tin mới vừa upload và chọn Properties rồi copy địa chỉ tại mục Address (URL). Xong, các bạn nhấn Edit page và chọn in-sert> More trong cửa sổ chỉnh sửa trang web. Ở cửa sổ Add a gadget to your page các bạn  chọn thẻ Featured và chờ trong giây lát, sau đó  các bạn  kéo thanh trượt ở bên phải xuống và tìm đến tiện ích Include gadget (iframe), nhấn Add. Sau đó,  các bạn  paste (địa chỉ của tập tin flash đã upload) vào ô URL to content và chọn các kích thước hiển thị cho tập tin flash trên web ở mục Display (Width, Height), nhấn OK rồi nhấn Save ở cửa sổ chỉnh sửa.

gs3_500


1-10 of 16