Biểu tượng "vì an ninh tổ quôc" Thanh kiếm lá chắn

đăng 08:28, 5 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 05:01, 16 thg 9, 2014 ]

Vector logo "Vì an ninh tổ quôc" chuẩn (Thanh kiếm lá chắn)
Xin các bạn Like giúp FaceBook của Hải Yến tại link http://www.facebook.com/thiepcuoiquinhon 


Comments