3 website convert images sang vector miễn phí tốt nhất

Xin các bạn Like giúp FaceBook của In Hải Yến tại link http://www.facebook.com/thiepcuoiquinhon Best websites to convert your raster images to vector for free

By REEGON | JUNE 3RD, 2011

Một số bạn biết sự khác biệt giữa các hình ảnh raster hay còn gọi là bitmap và vector. Hình ảnh raster (bitmap) được làm từ hàng ngàn pixel (điểm ảnh) với các màu sắc khác nhau. Vector ảnh thì hoàn toàn khác. Nó sử dụng các mối quan hệ toán học giữa các điểm và đường dẫn (đường dây và đường cong) được sử dụng để tạo ra hình ảnh. Ưu điểm của vectơ đối với hình ảnh raster là nó có kích thước nhỏ và khi thay đổi kích thước không bị mất bất kỳ chi tiết. Đối với hình ảnh raster là dung lượng lớn và khi bạn thay đổi kích thước chúng, nó bị mất chi tiết, vì vậy đó là lý do tại sao cần độ phân giải cao để duy trì chất lượng và các chi tiết. Các nhà thiết kế, chủ yếu là thích làm việc với vectơ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ luôn luôn có vectơ có sẵn. May mắn thay có một số trang web tuyệt vời mà cung cấp cho bạn chuyển đổi hình ảnh raster (bitmap) sang vector. Nhưng trước khi chúng ta tiếp tục, hãy để tôi nói với bạn rằng chuyển đổi trực tuyến hình ảnh raster sang vector có thể không luôn luôn đạt hiệu quả mong muốn, vì vậy để làm điều đó, nó cần một chút hiểu biết rõ ràng

1. VectorMagic.com

VectorMagic is definitely the best online service for bitmap images to vector conversion. You will be able to generate your vector in five steps: attach yourimage, configuration of the given options, vectorizing, results of conversion and completed vector ready for download. It has a great user interface, very intuitive and easy to use, no sign up required but after completing the conversion of your bitmap image to vector, in order to download the final product you need to subscribe to VectorMagic. To see how VectorMagic works, take a minute and see it here.

VectorMagic chắc chắn là các dịch vụ trực tuyến tốt nhất cho hình ảnh bitmap để chuyển đổi vector. Nó có một giao diện người dùng rất lớn, rất trực quan và dễ sử dụng,, nhưng sau khi hoàn thành việc chuyển đổi hình ảnh bitmap của bạn để vector, để tải về các sản phẩm cuối cùng bạn cần phải đăng ký với VectorMagic. 

2. Online-Convert.com

Online-Convert.com is an online service which allows easy and fast conversion of various types of files and documents, like audio, video, pictures, office documents, archive files etc. But the best thing they offers is the online conversion of bitmap image to Scalable Vector Graphics (SVG) format. In order to convert your image to vector, you just need to attach you image and click Convert. When it’s ready, it will be automatically downloaded directly to your PC.

Convert.com là một dịch vụ trực tuyến cho phép chuyển đổi dễ dàng và nhanh chóng của các loại tập tin và các tài liệu, như âm thanh, video, hình ảnh, tài liệu văn phòng, tập tin lưu trữ vv Nhưng điều tốt nhất mà họ cung cấp là chuyển đổi trực tuyến của hình ảnh bitmap Khả năng mở rộng định dạng Vector Graphics (SVG). Để chuyển đổi hình ảnh của bạn để vector, bạn chỉ cần phải đính kèm hình ảnh bạn và bấm nút Convert. Khi nó sẵn sàng, nó sẽ được tự động tải về trực tiếp vào máy tính của bạn.

3. Autotrace Web Interface

Autotrace Web Interface it’s a great raster image to vector conversion system developed by RO IT Systems and built by open-source components such as Autotrace, ImageMagick, and various unix and linux image-processing components. It has a simple interface and very easy to use. First you have to attach your image and then filling some text fields regarding to the conversion, like line information, noise handling, so you need to have some knowledge in order to get the most of it.

Autotrace được phát triển bởi RO hệ thống CNTT và xây dựng bởi các thành phần mã nguồn mở như autotrace, ImageMagick, và các thành phần xử lý hình ảnh Unix và Linux. Nó có một giao diện đơn giản và rất dễ sử dụng. Trước tiên, bạn phải đính kèm hình ảnh của bạn và sau đó điền vào một số lĩnh vực văn bản liên quan đến việc chuyển đổi, như thông tin trực tuyến, xử lý nhiễu, vì vậy bạn cần phải có một số kiến ​​thức để nhận được kết quả mong muốn.

Conclusion

Như đã nói ở phần đầu, chuyển đổi hình ảnh raster của bạn (bitmap) sang vector sử dụng các công cụ trực tuyến sẽ không cung cấp cho bạn những hiệu quả mong muốn, nhưng vẫn có thể đạt yêu cầu nếu bạn có một số kiến ​​thức trong lĩnh vực lý thuyết đồ họa, bạn sẽ có thể để có được kết quả tuyệt vời. Cả 3 công cụ trực tuyến là chỉ cung cấp cho bạn hình ảnh raster để chuyển đổi miễn phí, nhưng cũng có những trang web chuyên cho hình ảnh chuyên nghiệp để chuyển đổi vector, nhưng đó là dịch vụ phải trả phí. Nếu hỏi các dịch vụ này  bạn nên dùng VectorMagic, nó mang lại kết quả tuyệt vời trong khi chuyển đổi.


Tham khảo một số trang khác

Free Online Raster to Vector Converter - Rapid Resizer Online
IN HẢI YẾN TRÊN BẢN ĐỒ CỦA GOOLE


Comments