Gọi Form Chờ khi thực hiện tập lệnh trong Access

đăng 20:02 6 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:33 16 thg 9, 2014 ]


Hỏi:Em đặt một nút command button, trong đó chạy một số câu lệnh và phải mất khoảng 5 phút.
Trong quá trình thực hiện lệnh, em muốn hiện lên màn hình dòng chữ:
" Đang thực hiện công việc, xin vui lòng chờ trong giây lát"

Đáp:
Giờ bạn thử theo cách sau nhé:

Tạo 1 form đặt tên Form: frmStatus
Title : Watting....

Trong form, vẽ 1 Label, nội dung : Đang nhập dữ liệu, xin chờ trong giây lát

Rồi set các thuộc tính như sau:Dung nhan Form thông báo của bạn sẽ thế này:
Giờ Quay lại vấn đề chính.
Trong events click của nút thực hiện, bạn làm như sau:
Code:
Private Sub cmdThuchien_Click()
' load form frmStatus lên
DoCmd.OpenForm "frmStatus" 
' chờ load xong
DoEvents  
 ' Lệnh thực thi chương trình của bạn ở đây

' Xong rồi thì đóng Flash form lại!
DoCmd.Close acForm, "frmStatus" 

End sub
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum
Comments