Cách định dạng có điều kiện áp dụng đối với form và report:

đăng 20:28 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:32 16 thg 9, 2014 ]

Làm sao để form dạng datasheet mà mỗi dòng có thể phân biệt theo từng màu


ví dụ: record thứ 1, có dữ liệu từ ngày, đến ngày. Nếu chênh lệch  1 ngày thừ  record sẽ có màu đỏ,  2 ngày  thì  màu  xanh...

Cách định dạng có điều kiện áp dụng đối với form và report:

  1. Chọn các trường muốn định dạng có điều kiện trên form hoặc report
  2. Vào menu Format\Conditonal Formatting...

Mục Condition 1 cho phép bạn hiển thị dữ liệu theo một định dạng nào đó, nếu dữ liệu thỏa một điều kiện được quy định trong biểu thức bên dưới.

Đối với yêu cầu của bạn thì bạn làm như sau:

Trong mục Condition 1, bạn chọn Expression is trong combo box; tiếp theo, gõ biểu thức: [NgayKT]-[NgayBD]=1vào ô bên phải; sau đó chọn các định dạng (in đậm, in nghiêng, màu,...)
Để thêm 1 điều kiện nữa, bạn nhấn nút Add>>, mục Condition 2 sẽ hiện ra. Bạn cũng làm tương tự:
Expression is và [NgayKT]-[NgayBD]=2; rồi chọn các định dạng

Comments