Báo lỗi khi report không có dữ liệu

đăng 20:13 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:29 16 thg 9, 2014 ]

Hỏi: 

Báo cáo của chương trình in ra dựa trên 1 table (query). Thỉnh thoảng trên table không có dữ liệu phát sinh nhưng báo cáo vẫn được in ra ( dựa trên câu lịnh : docmd.OpenReport ...... ), trong không đuọc đẹp lắm : có header, footer nhưng dữ liệu lại trống không vì không có dữ liệu. 

Tôi muốn khi table nguồn không có dữ liệu thì báo cáo sẽ không được in và hiện lên câu thông báo : không có dữ liệu phát sinh ! Tôi phải làm sao ? 

Đáp: 
Bạn có thể viết code kiểm tra nếu table nguồn có record = 0 thì hiện lên thông báo không có dữ liệu phát sinh ! và không cho chạy dòng lệnh doCmd.OpenReport .... 

Tuy nhiên có 1 cách đơn giản hơn : sử dụng sự kiện On No Data của report.

Private Sub Report_NoData(Cancel As Integer)
MsgBox "Khong co du lieu phat sinh.", , "Thong bao !"
Cancel = True
End Sub
Comments