BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO : Đề thi và đáp án

đăng 17:28 4 thg 5, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 17:35 4 thg 5, 2012 ]
Đề thi và đáp án:
Chú ý: Bạn sử dụng AcrobatReaderđể đọc.
Nếu bạn chưa có, bạn có thể vào đây để download.
 Năm 2012

  Năm 2011
Khối A
 |  Đề thi Toán |  Đáp án Toán
 |  Đề thi Lý |  Đáp án Lý
 |  Đề thi Hoá |  Đáp án Hoá
Khối A-Cao đẳng
 |  Đề thi Toán |  Đáp án Toán
 |  Đề thi Lý |  Đáp án Lý
 |  Đề thi Hoá |  Đáp án Hoá
Khối B
 |  Đề thi Toán |  Đáp án Toán
 |  Đề thi Sinh |  Đáp án Sinh
 |  Đề thi Hoá |  Đáp án Hoá
Khối B-Cao đẳng
 |  Đề thi Toán |  Đáp án Toán
 |  Đề thi Sinh |  Đáp án Sinh
 |  Đề thi Hoá |  Đáp án Hoá
Khối C
 |  Đề thi Văn |  Đáp án Văn
 |  Đề thi Sử |  Đáp án Sử
 |  Đề thi Địa |  Đáp án Địa
Khối C-Cao đẳng
 |  Đề thi Văn |  Đáp án Văn
 |  Đề thi Sử |  Đáp án Sử
 |  Đề thi Địa |  Đáp án Địa
Khối D
 |  Đề thi Văn |  Đáp án Văn
 |  Đề thi Trung |  Đáp án Trung
 |  Đề thi Toán |  Đáp án Toán
 |  Đề thi Pháp |  Đáp án Pháp
 |  Đề thi Nhật |  Nhật
 |  Đề thi Nga |  Đáp án Nga
 |  Đề thi Đức |  Đáp án Đức
 |  Đề thi Anh |  Đáp án Anh
Khối D-Cao đẳng
 |  Đề thi Văn |  Đáp án Văn
 |  Đề thi Trung |  Đáp án Trung
 |  Đề thi Toán |  Đáp án Toán
 |  Đề thi Pháp |  Đáp án Pháp
 |  Đề thi Nga |  Đáp án Nga
 |  Đề thi Anh |  Đáp án Anh
  Năm 2010
  Năm 2009
  Năm 2008
  Năm 2007
  Năm 2006
  Năm 2005
  Năm 2004
  Năm 2003
  Năm 2002
Comments