Danh mục chùa TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định

đăng 19:51 5 thg 4, 2013 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 10:40 16 thg 9, 2014 ]

Thành Phố Qui Nhơn 

Đăng bởiTrụ trì
Thứ Năm, 23/12/2010 | 05:29
Thành Phố Qui Nhơn

CHÙA GIÁO HỘI TỈNH

Địa chỉ                 : 141 Trần Cao Vân, Phường Trần Hưng Đạo.

Điện thoại           :820701

Năm tạo lập        :1936

Người sáng lập   : Hội An Nam Phật học tỉnh Bình Định.

Năm trùng tu      :1972, 2003.

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Văn phòng BTS Phật Giáo tỉnh.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Ban Quản trị.

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Nguyên Phước.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 17/11 ÂLngày hiệp kỵ GĐPT tỉnh.

CHÙA AN LONG

Địa chỉ                 : Khu vực 5, Phường Nhơn Phú.

Điện thoại           :848255

Năm tạo lập        :1963.

Người sáng lập   : Thích Như Lai(Nguyên Dương).

Năm trùng tu      :1998.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             : Khuôn hội Phật giáo.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Thích Như Lai.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Quảng Long.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:9/9 ÂL kỵ Tổ Khai sáng.

CHÙA BẠCH SA

Địa chỉ                 : 35 Biên Cương, Phường Ngô Mây.

Điện thoại           :524928

Năm tạo lập        :1917

Người sáng lập   : HT. Như Huệ - Hoằng Thông

Năm trùng tu      : 1958, 1996, 2005.

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Chánh điện cổ lầu.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Như Huệ - Hoằng Thông,TT. Thị NiệmGiác Nguyên.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Đồng Trụ.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: ÂL 7/12 kỵ HT. Thích Hoằng Thông, 7/3 kỵ HT. Thích Giác Nguyên.

TỊNH XÁ BẢO ÂN

Địa chỉ                 : Khu vực I, Phường Bùi Thị Xuân, Qui Nhơn.

Điện thoại           :841264

Năm tạo lập        :1969

Người sáng lập   : ĐĐ. Thích Giác Xuân

Năm trùng tu      :1998

Hệ phái               :Khất sĩ

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Giác Xuân.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:6/1 ÂL.

CHÙA BÌNH AN

Địa chỉ                 : Khu vực 2, Phường Nhơn Bình.

Điện thoại           :848287

Năm tạo lập        :1810

Người sáng lập   : HT. Ấn Lễ - Chí Nhân.

Năm trùng tu      : 1956, 1963, 1968, 1990

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :Cổ tự

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Ấn Lễ - Chí Nhơn, HT. Như Chí - Hoằng Chánh, HT. Như Lộc - Tường Vân, HT. Thị Châu - Từ Hàng.

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Đồng Chơn.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 4/9, 25/12.

CHÙA BÌNH LÂM

Địa chỉ                 : Khu vực 2, Phường Trần Quang Diệu.

Điện thoại           :741733

Năm tạo lập        :1952

Người sáng lập   : TT. Thích Minh Hương.

Năm trùng tu      :2001

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:BTG Đồng Dũng

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Minh Phương.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:01/5 ÂL.

CHÙA BÌNH TÂN

Địa chỉ                 : Khu vực 7, Phường Trần Quang Diệu.

Điện thoại           :641022

Năm tạo lập        :1968

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :Thích Trí Vân.

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Thích Đồng Dùng.

Trụ trì hiện nay   :Thích Trí Vân

Các ngày kỵ giỗ trong năm:30/4 Âl.

CHÙA BÌNH TÂY

Địa chỉ                 : Phường Trần Quang Diệu.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Kiến trúc cổ

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Đồng Thanh

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA BÌNH THẠNH

Địa chỉ                 :

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   :

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

TỊNH XÁ BỬU MINH

Địa chỉ                 : Khu vực 7, Phường Lê Hồng Phong.

Điện thoại           :524250

Năm tạo lập        :1969

Người sáng lập   : TT. Thích Giác Thiên

Năm trùng tu      :1999

Hệ phái               :Khất Sĩ

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Giác Thiên

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 01/ 2 ÂL, kỵ Tôn sư Minh Đăng Quang.

CHÙA GIÁC HẢI (I)

Địa chỉ                 : Khu vực 3, Phường Đống Đa.

Điện thoại           :792619

Năm tạo lập        :1969

Người sáng lập   : HT. Thích Bảo An.

Năm trùng tu      :1984

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :CHÙA Hội

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Nhuận Bình

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA GIÁC HẢI (II)

Địa chỉ                 : Xã Nhơn Lý.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   :ĐĐ. Thích Vạn Châu

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA GIÁC HẢI (III)

Địa chỉ                 : Khu vực, Phường Hải Cảng.

Năm tạo lập        :1958

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Ban hộ tự            :Dương Khít

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA HẢI LONG

Địa chỉ                 : Khu vực 9, Phường Hải Cảng.

Điện thoại           :2221543

Năm tạo lập        :1961

Người sáng lập  :Hòa thượng Thích Tâm Hoàn

Năm trùng tu      :1997

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Niệm Phật đường do Phật tử lập.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Quảng Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm:08/3 ÂL. (Húy kỵ Tổ sư Thích Tâm Hoàn)

CHÙA HIỂN NAM

Địa chỉ                 : 67 Võ Mười, Phường Ngô Mây.

Điện thoại           :812767

Năm tạo lập        :1900.

Người sáng lập   : Lão sư Đặng Vận Hoằng.

Năm trùng tu      :1958, 1998.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             : Gốc từ CHÙA Tam Giáo.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: Lão sư Đặng Vận Hoằng, Lão sư Đặng Vĩnh Ý, TT. Chơn Tôn.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Quảng Châu.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA HÒA ĐỒNG

Địa chỉ                 : Khu vực 2, Phường Ghềnh Ráng

Năm tạo lập        :1965

Người sáng lập   : PT Mai Thọ PD Như Bạch

Năm trùng tu      : 1989, 1991, 1999, 2002

Hệ phái               :Bắc Tông

Đặc điểm             : Niệm Phật đường

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Ban Đại diện.

Ban hộ tự            : Đh. Mai Ngọc Thắng.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:Các ngày Lễ lớn trong năm.

CHÙA HÒA ĐỒNG

Địa chỉ                 : Khu vực 2, Phường Quang Trung.

Năm tạo lập        :1963

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Ban hộ tự            : Cư sĩ Nguyễn Đức Hùng

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA HƯNG THẠNH

Địa chỉ                 : Khu vực 9, Phường Đống Đa.

Điện thoại           :814707

Năm tạo lập        :1958

Người sáng lập   : Thầy Dương Từ Hàng.

Năm trùng tu      :1972

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :CHÙA Hội

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Quản tự               : Cư sĩ Võ thanh Nhàn.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA HƯƠNG MAI

Địa chỉ                 : Thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải

Điện thoại           :844425

Năm tạo lập        :1920.

Người sáng lập   :Dân làng.

Người khai sơn: HT. Tâm Hoàn - Huệ Long.

Năm trùng tu      :1960, 2002

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             : xây để thờ tượng Phật được từ biển.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Ban hộ tự.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Quảng Thức.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA HƯNG PHƯỚC

Địa chỉ                 : Thôn Lương Nông, xã Nhơn Bình

Năm tạo lập        :1924

Người sáng lập   : HT. Như Huệ - Hoằng Thông

Năm trùng tu      :1989

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Cải gia vi tự

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:HT. Thích Giác Đạo

Quản tự               : Ban Hộ tự.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA LIÊN HOA

Địa chỉ                 : khu vực 8, P. Bùi thị Xuân, TP Qui Nhơn.

Điện thoại           :510581

Năm tạo lập        :1970

Người sáng lập   : HT. Tâm Hoàn - Huệ Long.

Năm trùng tu      : năm 2004, Thượng tọa Thích Nguyên Chơn thiên di từ Phú Tài đến dốc Ông Phật như hiện nay.

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : CHÙA nằm trên đồi dốc cao có tượng Phật từ trước nên mang theo địa danh là dốc Ông Phật. Có đạo tràng niệm Phật hằng tháng, Phật tử hơn 400 người.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Thích Nguyên Đại.

Trụ trì hiện nay   : Thượng tọa Thích Nguyên Chơn.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:07/3 ÂL

CHÙA LONG KHÁNH

Địa chỉ                 : 141 Trần Cao Vân, Phường Trần Hưng Đạo

Điện thoại           :821174

Năm tạo lập        :1709

Người sáng lập   :HT. Đức Sơn

Năm trùng tu      :1957, 2005

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Danh lam, Một trong những Tổ đình lớn của dòng Lâm tế Liễu Quán. Nơi diễn ra các Phật sự trọng đại của tỉnh nhà.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: Tổ sư Hải Khiển - Đức Sơn, HT. Tế Thành - Lộc Kỳ, HT. Tịch Thọ - Trinh Tường, HT. Tánh Tông - Thiên Khánh, HT. Hải Huệ - Chánh Đạo, HT. Hải Hội - Chánh Nguyên, HT. Hải Khoát - Chí Thanh, HT. Thanh Cần- Quảng Diễn, HT. Trừng Chấn - Chánh Nhơn, Đại sư Tâm Không - Huệ Phước, Đại sư Tâm Luật - Huệ Lãng, HT. Tâm Hoàn- Huệ Long.

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Nguyên Phước.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: ÂL 6/3kỵ HT. Thích Tâm Hoàn, 26/11 tảo tháp.

CHÙA LONG THẠNH

Địa chỉ                 : Khu vực 6, Phường Nhơn Bình.

Điện thoại           :848355

Năm tạo lập        :1928

Người sáng lập   : HT. Trừng Chấn - Chánh Nhơn.

Năm trùng tu      :1994

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :Cổ tự.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Như Thọ - Hoằng Khai, Đại sư Như Tại - Chánh Tín, Đại sư Trừng Chiêm - Chánh Lễ, Đại sư Tâm Dung - Huệ Nhật.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Quảng Cảnh

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 8/2, 8/12, 23/5.

CHÙA LINH SƠN (NI)

Địa chỉ                 : Khu vực 7, Phường Nhơn Phú.

Năm tạo lập        :1918

Người sáng lập   : Thầy Nguyễn Mạch.

Năm trùng tu      :2004

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :Cổ tự.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: Thầy Ba, ĐĐ. Thích Thông Tịnh.

Trụ trì hiện nay   : Thích Nữ Hạnh Viên.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:3/3 ÂL.

CHÙA LINH SƠN

Địa chỉ                 : thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải.

Năm tạo lập        :1913

Người sáng lập   : Nhân dân địa phương xã.

Người khai sơn  : Đại sư Đồng Quán - Phước Hải.

Năm trùng tu      :1940

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Xây để thờ một tượng lồi từ đất lên.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Đại sư Thích Đồng Quán

Quản tự               : Đh Võ Hạp.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA LINH THỨU

Địa chỉ                 : Khu vực, Phường Đống Đa. 

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   : Phật tử địa phương

Năm trùng tu      :1992

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : CHÙA Khuôn hội

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Ban hộ tự

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Quảng Nhàn

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA LỘC UYỂN

Địa chỉ                 : Khu vực 1, Phường Quang Trung.

Điện thoại           :846235

Năm tạo lập        :1936

Người sáng lập   : Phật tử Khuôn hội.

Năm trùng tu      :1964, 2004

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : CHÙA Khuôn hội Phật giáo.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : NT. Thích Nữ Hạnh Nghiêm.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 9/2, 18/6.

CHÙA MINH LỘC

Địa chỉ                 : Xã Nhơn Phú.

Năm tạo lập        :1960 :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Như Bỗng.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA MINH TỊNH

Địa chỉ                 : 35 Hàm Nghi, Phường Ngô Mây.

Điện thoại           :522236

Năm tạo lập        :1907

Người sáng lập   : HT. Chơn Phước - Huệ Pháp

Năm trùng tu      :1963, 2003

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Tổ đình, kiến trúc cổ độc đáo, chánh điện mái âm dương màu xanh, có bảo tháp 9 tầng.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:HT. Chơn Phước - Huệ Pháp.

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Trí Giác.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: ÂL 25/10, 11/11 kỵ Tổ Khai sơn.

CHÙA MỸ LONG

Địa chỉ                 : thôn Nhơn Mỹ, xã Nhơn Phú

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :1960

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Nguyên Phước.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA NAM THẠNH

Địa chỉ                 : Khu vực 4, Phường Trần Quang Diệu

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :1998

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Nguyên Thọ.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA NHÂN QUẢ

Địa chỉ                 : đường Hàn Mặc Tử, Phường Ghềnh Ráng.

Năm tạo lập        :1967

Người sáng lập   : Thầy Tôn Thất Chưởng và nhóm Phật tử

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             : Niệm Phật đường.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Giám tự Lê Ngân.

Trụ trì hiện nay   : SC. Thích Nữ Minh Pháp.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:12/4 ÂL.

CHÙA NI LIÊN

Địa chỉ                 : 97 Trần Hưng Đạo.

Điện thoại           :893838

Năm tạo lập        :1943

Người sáng lập   : Cụ Trần Tố và Chư Phật tử

Năm trùng tu      : 1963, 2000. 2005

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Khuôn hội Hải Cảng

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ. Thích Viên Chủng, NS. Thích nữ Diệu Thọ.

Trụ trì hiện nay   : SC. Thích nữ Minh Uyên.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 3/2, 17/11.

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ                 : 54 Nguyễn Lạc, Khu vực 5, P. Trần Phú.

Điện thoại           :811739

Năm tạo lập        :1969

Người sáng lập   :Nhóm Phật tử.

Năm trùng tu      :1997

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Niệm Phật đường.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Ban hộ tự            : Đh Nguyễn Đến.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

TỊNH XÁ NGỌC BỬU

Địa chỉ                 : Phường Đống Đa.

Điện thoại           :791233

Năm tạo lập        :1987

Người sáng lập   : Thích nữTrung Liên.

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Khất Sĩ.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : Thích nữ Trung Liên.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

TỊNH XÁ NGỌC CHÂU

Địa chỉ                 : thôn Đông, Xã Nhơn Châu.

Điện thoại           :844110

Năm tạo lập        :1969

Người sáng lập   : NS. Thích nữ Hành Liên.

Năm trùng tu         : 1981, 2006.

Hệ phái               :Khất sĩ.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay : SC. Thích nữ Hành Liên.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

TỊNH XÁ NGỌC ĐỊNH

Địa chỉ                 : Khu vực, Phường Bùi Thị Xuân.

Năm tạo lập        :1988

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : SC. Thích nữ Liên Hỷ.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

TỊNH XÁ NGỌC HÒA

Địa chỉ                 : thôn Lý Lương, xã Nhơn Lý.

Điện thoại           :845583

Năm tạo lập        :1960

Người sáng lập   : Trưởng lão Thích Giác An.

Năm trùng tu      :1995

Hệ phái               :Khất sĩ

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: Sư Thiện Khang, Sư Giác Đạt, Giác Tọai, Giác Nhẫn.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Giác Hậu.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

TỊNH XÁ NGỌC NHƠN (I)

Địa chỉ                 : 999 Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa.

Điện thoại           :792884

Năm tạo lập        :1959.

Người sáng lập   : TT. Thích Giác Tịnh.

Năm trùng tu      :1991

Hệ phái               :Khất Sĩ

Đặc điểm             : Tịnh xá Khất sĩ đầu tiên của tỉnh.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : Thượng tọa Thích Giác Tịnh.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 1/2, 22/11.

TỊNH XÁ NGỌC NHƠN (II)

Địa chỉ                 : Khu vực 6, Phường Đống Đa.

Điện thoại           :793108

Năm tạo lập        :1978

Người sáng lập   : TT. Thích Giác Tịnh.

Năm trùng tu      :2005

Hệ phái               :Khất Sĩ.

Đặc điểm             : Cải gia vi tự.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:TT. Thích Giác Tịnh.

Trụ trì hiện nay   : SC. Thích nữ Ái Liên.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:21/7 ÂL.

TỊNH XÁ NGỌC NHUẬN

Địa chỉ                 : 05 Ngô Quyền, Phường Trần Hưng Đạo

Năm tạo lập        :1962.

Điện thoại           :815616

Người sáng lập   : NT. Thích nữ Huỳnh Liên.

Năm trùng tu      :1969, 2004.

Hệ phái               :Khất sĩ.

Đặc điểm             : Tịnh xá Khất sĩ Ni đầu tiên của tỉnh.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: NS. Phan Liên, NS. Tráng Liên, NS.Mân Liên.

Trụ trì hiện nay   : SC. Thích nữ Liên Liên

Các ngày kỵ giỗ trong năm:10/2 ÂL.

TỊNH THẤT NGỌC SƠN

Địa chỉ                 : Khu vực 5, Phường Đống Đa.

Điện thoại           :792726

Năm tạo lập        :1983

Người sáng lập   : Thích nữ Điền Liên.

Năm trùng tu      :2001

Hệ phái               :Khất sĩ

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : SC. Thích nữ Điền Liên.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 1/8, 5/12.

TỊNH THẤT NGỌC THIỀN

Địa chỉ                 : Khu vực 7, Phường Bùi thị Xuân.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :Năm trùng tu

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : SC. Thích nữ Liên Hiền.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA PHƯỚC CHÂU

Địa chỉ                 : Xã Nhơn Châu.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Quản tự               :Ban hộ tự

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA PHƯỚC HƯNG

Địa chỉ                 : thôn Hưng Lương, xã Nhơn Lý.

Điện thoại           :845541

Năm tạo lập        :1961

Người sáng lập   :HT. Như Từ - Tâm Đạt

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Đồng Quả.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA PHƯỚC LONG

Địa chỉ                 : thôn Phú Hoà, xã Nhơn Phú

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :1960

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Từ Nghiêm.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA PHƯỚC SA

Địa chỉ                 : thôn Trung Lý, xã Nhơn Lý.

Năm tạo lập        :1935

Người sáng lập   :HT. Như Từ - Tâm Đạt

Năm trùng tu      :1968

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:ĐĐ. Thích Đồng Nhiên.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Đồng Tín.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

TỊNH THẤT PHÁP ẤN

Địa chỉ                 : Khu vực 1, Phường Đống Đa.

Điện thoại           :791853

Năm tạo lập        :1994

Người sáng lập   : SC. Thích nữ Hạnh Mẫn.

Năm trùng tu      :2002

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Cải gia vi tự.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : SC. Thích nữ Hạnh Mẫn.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 28/1, 12/5.

CHÙA PHÚ THỌ

Địa chỉ                 : Khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :1996

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Ban hộ tự            : Đh Trần Duy Tín.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

TỊNH XÁ QUAN ÂM

Địa chỉ                 : Khu vực 5, Phường Nhơn Phú.

Điện thoại           :848825

Năm tạo lập        :1965

Người sáng lập   : ĐĐ. Thích Giác Sáng.

Năm trùng tu      :1994

Hệ phái               :Khất Sĩ

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Giác Sáng.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:Các ngày Lễ lớn trong năm.

CHÙA SƠN LONG

Địa chỉ                 : thôn Thuận Nghi, xã Nhơn Bình

Điện thoại           :848293

Năm tạo lập        :1744

Người sáng lập   : Tổ sư Thiệt Đăng - Bửu Quang.

Năm trùng tu      :1958, 2003

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Cổ tự, một trong những Tổ đình lớn của Thiền phái Lâm Tế Minh Hải - Pháp Bảo.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: Tổ Thiệt Đăng - Bửu Quang, HT. Tịch Lý - Thanh Thiện, HT. Chương Nghĩa - Thanh Nguyên, HT. Ấn Hải - Viên Thông, HT. Ấn Hoàn - Thiện Hoà, HT. Chơn Định - Chí Hạnh, HT. Chơn Tâm - Phước Quang, HT. Như Tại - Hoằng Liễu, HT. Như Chất - Hoằng Ngữ, HT. Thị Đạo - Bình Khánh, HT. Thị Sa - Bình Chánh.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Đồng Đức.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 21/1, 04/3, 07/6.

CHÙA TÂM ẤN

Địa chỉ                 : 58 Ngô Quyền, Phường Lê Lợi.

Điện thoại           :824848

Năm tạo lập        :1940

Người sáng lập   : NT. Thích Nữ Tâm Hoa.

Năm trùng tu      :1954, 1990

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Danh lam, tổ đường có bảo tháp 7 tầng. Nơi diễn ra các Phật sự trọng đại của Ni giới Bình định.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : NT. Thích nữ Tâm Hoa.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: ÂL 22/01 Kỵ HT. Bổn sư Tăng Thống Thích Tịnh Khiết,20/4, 23/4, 28/9.

CHÙA TĂNG QUANG

Địa chỉ                 : 160/1 Lê Hồng Phong, Phường Lê Lợi

Điện thoại           :813451

Năm tạo lập        :1912

Người sáng lập   : HT. Tâm Chơn - Huệ Khai

Năm trùng tu      :1967

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Nguyên là CHÙA Sắc tứ Tam giáo tự (thờ Phật, Lão, Khổng).

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:HT. Tâm Chơn - Huệ Khai.

Trụ trì hiện nay   : NS. Thích nữ Hạnh Minh.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: ÂL 14/06 Kỵ HT. Tâm Chơn - Huệ Khai, 28/10.

CHÙA THANH LONG

Địa chỉ                 : Khu vực 4, Phường Trần Quang Diệu.

Năm tạo lập        :1940

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :1969

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Ni Sư Thích Nữ Thị Nghiêm.

Trụ trì hiện nay   : Sư cô Thích nữ Đồng Diệu.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 12/2, 23/3, 9/12, 2/3.

CHÙA THANH PHƯỚC

Địa chỉ                 : thôn Tây Mỹ, xã Nhơn Châu.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :1989

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : nơi sinh hoạt của Phật tử xã đảo.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Ban hộ tự            :Đh Trần Phả.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA THÁP ĐÔI

Địa chỉ                 : Khu vực 3, Phường Đống Đa.

Điện thoại           :791712

Năm tạo lập        :1962

Người sáng lập   : Ban hộ tự tiền nhơn.

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : CHÙA Khuôn hội Phật giáo Tháp Đôi, CHÙA nằm cạnh cụm tháp đôi Chiêm Thành, mang tên ngôi tháp cổ.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : SC. Thích nữ Hạnh Giáo.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:20/4 ÂL.

CHÙA THIÊN LONG

Địa chỉ                 : Khu vực 6,Phường Trần Quang Diệu.

Điện thoại           :741744

Năm tạo lập        :1930

Người sáng lập   : TT. Thích Linh Thắng

Năm trùng tu      :1969, 1996

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Nguyên là Thảo am.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: TT. Thích Linh Thắng, Thích Trí Độ.

Trụ trì hiện nay   :ĐĐ. Thích Trí Huệ.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 12/10, 12/12.

CHÙA TỪ HẢI

Địa chỉ                 : 96 Bạch Đằng, Khu vực 3, P. Hải Cảng.

Điện thoại           :818463

Năm tạo lập        :1963

Người sáng lập   :Chư Phật tử.

Năm trùng tu      :1995

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : CHÙA Khuôn hội Phật giáo.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Quản tự               : Ban hộ tự.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA TRÚC LÂM

Địa chỉ                 : 512 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo.   

Điện thoại           :812577

Năm tạo lập        :1959

Người sáng lập   :Chư Phật tử.

Năm trùng tu      :2005

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             : CHÙA Khuôn hội Phật giáo, Tuệ tĩnh đường của PG tỉnh Bình Định.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Ban hộ tự.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Quảng Thuận

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA VĨNH LỘC

Địa chỉ                 :

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   :

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA XÁ VỆ

Địa chỉ                 : 239/10 Nguyễn Huệ, khu vực 3, P. Trần Phú.

Điện thoại           :827926

Năm tạo lập        :1954.

Người sáng lập   : Cư sĩ Dương văn Tư.

Năm trùng tu      :1960

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : CHÙA Khuôn hội Phật giáo.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Ban hộ tự : PT Thiện Minh Mai Xuân Tin.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:Các ngày Lễ lớn trong năm.


Nguồn http://www.todinhlongkhanh.com/thanh-pho-qui-nhon-2010-12-22.aspx

Comments