CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TẠI BÌNH ĐỊNH

đăng 07:42 10 thg 7, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 10:39 16 thg 9, 2014 ]
Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 
    Địa chỉ: 01 Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3821804 - Fax: 056. 3822057 
    Email: citpabinhdinh@binhdinh.gov.vn - Website: www.binhdinh.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định 
    Địa chỉ: 35 Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3822628 - Fax: 056. 3824509 
    Email: sokhdtbd@dng.vnn.vn - Website: http://sokhdt.binhdinh.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định 
    Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3522075 - Fax: 056. 3523661 
    Email: sokhcnbd@vnn.vn - Website: http://www.dostbinhdinh.org.vn

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Bình Định 
    Địa chỉ: 215 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3822716 
    Email: soldtbxh@binhdinh.gov.vn - Website: http://www.soldtbxhbinhdinh.vn

Sở Nội vụ Bình Định 
    Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3822603 - Fax: 056. 3822603 
    Email: sonv@binhdinh.gov.vn - Website: http://sonv.binhdinh.gov.vn

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định 
    Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3822917 - Fax: 056. 3827777 
    Email: snnptnnbd@sonongnghiepbinhdinh.gov.vn - Website: http://www.sonongnghiepbinhdinh.gov.vn

Sở Giao Thông Vận tải Bình Định 
    Địa chỉ: 16 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3892172 - Fax: 056. 3891536 
    Email: gtvt@binhdinh.gov.vn - Website: http://sogtvt.binhdinh.gov.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định 
    Địa chỉ: 08 Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3822128 - Fax: 056. 3826744 
    Email: sogddt@binhdinh.gov.vn - Website: http://sogddt.binhdinh.gov.vn

Sở Công Thương Bình Định 
    Địa chỉ: 59 - 61 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3812161 - Fax: 056. 3825043 
    Email: sct@binhdinh.gov.vn - Website: http://soct.binhdinh.gov.vn

Sở Tài chính Bình Định 
    Địa chỉ: 181 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3828861 - Fax: 056. 3828859 
    Email: stc@binhdinh.gov.vn - Website: http://sotc.binhdinh.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định 
    Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3815519 - Fax: 056. 3815517 
    Email: sottttbd@binhdinh.gov.vn - Website: http://stttt.binhdinh.gov.vn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định 
    Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3817478 - Fax: 056. 3817478 
    Email: svhttdl@binhdinh.gov.vn - Website: http://svhttdl.binhdinh.gov.vn

Sở Xây dựng Bình Định 
    Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3822882 - Fax: 056. 3822882 
    Email: soxd@binhdinh.gov.vn - Website: http://soxd.binhdinh.gov.vn

Sở Y tế Bình Định 
    Địa chỉ: 756 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3792549 - Fax: 056. 3792549 
    Email: soyte@binhdinh.gov.vn - Website: http://soyte.binhdinh.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định 
    Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3824853 - Fax: 056. 3824853 
    Email: sotnmt@binhdinh.gov.vn - Website: http://sotnmt.binhdinh.gov.vn

Sở Tư Pháp Bình Định 
    Địa chỉ: 139 Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3823712 - Fax: 056. 3823712 
    Email: sotp@binhdinh.gov.vn - Website: http://sotp.binhdinh.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định (IPC Binh Dinh) 
    Địa chỉ: 35 Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3818888, 3818889, 3818886, 3824015 - Fax: 056. 3818887 
    Email: ipcbinhdinh@vnn.vn - Website: http://www.binhdinhinvest.gov.vn

Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định (BEZA) 
    Địa chỉ: 65 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3946821, 3747721 - Fax: 056. 3846616 
    Email: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vnkcnbinhdinh@chinhphu.vn - Website: http://www.kktbinhdinh.vn

Nguồn   BinhDinhngaynay.com  

Comments