DANH MỤC MÃ TRƯỜNG THPT, TRƯỜNG NGHỀ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2015

đăng 06:45, 13 thg 4, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:46, 16 thg 9, 2014 ]

SỞ GD-ĐT: 37 BÌNH ĐỊNH

Danh mục tuyển sinh 2012 (mã đơn vị ĐKDT, mã trường THPT)

Mã tỉnh

Mã trường

Tên trường

Địa chỉ

Khu vực

37

000

Sở GD-ĐT Bình Định

Thí sinh tự do

 

37

001

THPT Quốc học

09 Trần Phú,TP Quy Nhơn

2

37

002

THPT Trưng Vương

26 Nguyễn Huệ,TP Quy Nhơn

2

37

003

THPT chuyên Lê Quý Đôn

02 Nguyễn Huệ,TP Quy Nhơn

2

37

004

THPT Hùng Vương

P.Trần Quang Diệu, QuyNhơn

2

37

005

THPT DTNT Tỉnh

227 NgThị Minh khai,QuyNhơn

2

37

006

THPT Trần Cao Vân

72 Trần Cao Vân,Tp QuyNhơn

2

37

007

THPT Ng.TháI Học

127 Ng.Thái Học,TP Quynhơn

2

37

008

THPT Chu Văn An

P.Nhơn Phú,TP Quy nhơn

2

37

009

THPT Quy Nhơn

317 Ng.Thi Minh khai,QuyNhơn

2

37

010

THPT Số 1 Tuy phước

TT Tuy Phước,H.Tuy Phước

2NT

37

011

THPT Số 2 Tuy phước

Xã Phước Quang,H. Tuy Phước

2NT

37

012

THPT Nguyễn Diêu

Xã Phước Sơn , H. Tuy Phước

1

37

013

THPT Xuân Diệu

TT Tuy Phước,H.Tuy Phước

2NT

37

014

THPT DTNT Vân Canh

Xã Canh Thuận, H.Vân Canh

1

37

015

THPT Số 1 An Nhơn

TT Bình Định,H. An Nhơn

2NT

37

016

THPT Số 2 An Nhơn

TT Đập Đá, H. An Nhơn

2NT

37

017

THPT Số 3 An Nhơn

Xã Nhơn Thọ, H. An Nhơn

2NT

37

018

THPT Hoà Bình

Xã Nhơn Phong, H. An Nhơn

2NT

37

019

THPT Ng.Đình Chiểu

TT Bình Định, H. An Nhơn

2NT

37

020

THPT Ng.Trường Tộ

TT Đập Đá, H. An Nhơn

2NT

37

021

THPT Quang Trung

TT Phú Phong, H. Tây Sơn

2NT

37

022

THPT Tây Sơn

 Xã Tây An, H. Tây Sơn

2NT

37

023

THPT Võ Lai

Xã Tây Giang, H. Tây Sơn

1

37

024

THPT Nguyễn Huệ

TT Phú Phong, H. Tây Sơn

2NT

37

025

THPT  Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Hảo, H. Vĩnh Thạnh

 1

37

026

THPT Số 1 Phù Cát

TT Ngô Mây, H. Phù Cát

2NT

37

027

THPT Số 2 Phù Cát

Xã Cát Minh, H. Phù Cát

1

37

028

THPT Số 3 Phù Cát

Xã Cát Hưng, H. Phù Cát

1

37

029

THPT Ngô Mây

TT Ngô Mây, H. Phù Cát

2NT

37

030

THPT Ng.Hữu Quang

Xã Cát Hưng, H. Phù Cát

1

37

031

THPT Số 1 Phù Mỹ

TT Phù Mỹ, H. phù Mỹ

2NT

37

032

THPT Số 2 Phù Mỹ

TT Bình Dương, H. phù Mỹ

2NT

37

033

THPT An Lương

 Xã Mỹ Chánh,H. Phù Mỹ

2NT

37

034

THPT Ng.Trung Trực

TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ

2NT

37

035

THPT Bình Dương

TT Bình Dương, H. Phù Mỹ

2NT

37

036

THPT Tăng Bạt Hổ

TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn

2NT

37

037

THPT Nguyễn Trân

TT Tam Quan, H. Hoài Nhơn

2NT

37

038

THPT Nguyễn Du

Xã Hoài Hương, H. Hoài Nhơn

2NT

37

039

THPT Lý Tự Trọng

Xã Hoài Châu Bắc, H. Hoài Nhơn

2NT

37

040

THPT Phan Bội Châu

TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn

2NT

37

041

THPT Tam Quan

TT Tam Quan, H. Hoài Nhơn

2NT

37

042

THPT HoàI  Ân

TT Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân

2NT

37

043

THPT Võ  Giữ

Xã Ân  Tín, H. Hoài Ân

2NT

37

044

THPT Ng. Bỉnh Khiêm

TT Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân

2NT

37

045

THPT An  Lão

Xã An Hoà , H. An Lão

1

37

046

THPT Số 2 An Lão

Xã An Trung , H. An Lão

1

37

047

THPT Trần Quang Diệu

 Xã Ân Tường Tây, H. Hoài Ân

1

37

048

THPT DTNT Vĩnh Thạnh

Xã Vỹnh Hảo, H. Vĩnh Thạnh

1

37

049

THPT Vân Vanh

Xã Canh Vinh, H. Vân Canh

1

37

050

THPT Nguyễn Hồng Đạo

Xã Cát Hanh, H. Phù cát

2NT

37

051

Trung tâm GDTX Tỉnh

35 Nguyễn Huệ, Qui Nhơn

2

37

052

Trung tâm GDTX-HN Tuy Phước

Thị trấn Tuy Phước, H. Tuy Phước

2NT

37

053

Trung tâm GDTX-HN An Nhơn

Thị trấn Bình Định, H. An Nhơn

2NT

37

054

Trung tâm GDTX-HN Phù Cát

Thị trấn Ngô Mây, H. Phù Cát

2 NT

37

055

CĐ nghề Quy Nhơn

172 An Dương Vương TP. Quy Nhơn

2

37

056

 CĐ nghề cơ điện xây dựng  và Nông  lâm Trung bộ

Khu vực 8 P. Bùi Thị Xuân

1

37

057

Trung tâm GDTX-HN Hoài Nhơn

Xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn

2 NT

37

058

Trung tâm GDTX-HN Hoài Ân

01 Hà Huy Tập,thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân

2NT

Comments