CÁC TRƯỜNG HỌC TẠI BÌNH ĐỊNH

đăng 07:40, 10 thg 7, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:44, 16 thg 9, 2014 ]
Các trường đại họccao đẳngtrung học chuyên nghiệp  dạy nghề

Trường Đại học Quy Nhơn 
    Địa chỉ: 170 An Dương VươngTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3846156 - Fax: 056. 3846089 
    Email: dhqn@qnu.edu.vn - Website: www.qnu.edu.vn

Trường Đại học Quang Trung 
    Địa chỉ: 130 Trần Hưng ĐạoTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3822339 - Fax: 056. 3822339 
    Email: quangtrunguniversity@vnn.vn - Website: www.quangtrung.edu.vn

Trường Cao đẳng  phạm Bình Định 
    Địa chỉKV5P.Nhơn PhúTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3648004 - Fax: 056. 3848004

Trường Kỹ Thuật  Điện Quy Nhơn 
    Địa chỉ: 172 An Dương VươngTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3846653

Trường Trung học y tế Bình Định 
    Địa chỉ: 02 Nguyễn HuệTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3892028

Trường Trung học văn hoá nghệ thuật Bình Định 
    Địa chỉGhềnh RángTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3847301

Trường Chính trị tỉnh Bình Định 
    Địa chỉ: 72 Trần Cao VânTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3822528

Trường Công nhân Kỹ thuật LN TW2 
    Địa chỉPhú TàiTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3741134

Trường Hậu Cần KTT Quân Đoàn 3 
    Địa chỉ: 02 Nguyễn HuệTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3893134

Trường Kỹ Thuật Q. Phòng Ô  QK5 
    Địa chỉTây SơnTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3846036

Trường Năng Khiếu Thể Thao 
    Địa chỉ: 173 Phân Bội ChâuTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3814373

Trường Trung học kinh tế kỹ thuật Bình Định 
    Địa chỉTrần Thị Kỷthị trấn An Nhơnhuyện An Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3835230

Các trường trung học phổ thông tại thành phố Quy Nhơn

Trường THPT chuyên  Quí Đôn 
    Địa chỉ02A Nguyễn HuệTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3893398

Trường Quốc học Quy Nhơn 
    Địa chỉ09A Trần PhúTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3824303

Trường THPT Trưng Vương 
    Địa chỉ: 26 Nguyễn HuệTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3822649

Trường THPT Hùng Vương 
    Địa chỉPhường Trần Quang DiệuTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3841131

Trường THPT Trần Cao Vân 
    Địa chỉ72A Trần Cao VânTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3822367

Trường THPT Nguyễn Thái Học 
    Địa chỉ: 127 Nguyễn Thái HọcTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3812237

Trường THPT Chu Văn An 
    Địa chỉPhường Nhơn PhúTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3848253

Trường THPT  thục Xuân Diệu 
    Địa chỉ: 317 Nguyễn Thị Minh KhaiTP Quy Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3646179

Các trường trung học phổ thông tại huyện Tuy Phước

Trường THPT số 1 Tuy Phước 
    Địa chỉThị trấn Tuy Phướchuyện Tuy Phướctỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3633101

Trường THPT số 2 Tuy Phước 
    Địa chỉ Phước Quanghuyện Tuy Phướctỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3631365

Trường THPT Nguyễn Diêu 
    Địa chỉ Phước Sơnhuyện Tuy Phướctỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3630145

Trường THPT Xuân Diệu 
    Địa chỉThị trấn Tuy Phướchuyện Tuy Phướctỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3633414

Các trường trung học phổ thông tại huyện Tây Sơn

Trường THPT Quang Trung 
    Địa chỉThị trấn Phú Phonghuyện Tây Sơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3880194

Trường THPT Tây Sơn 
    Địa chỉXãTây Bìnhhuyện Tây Sơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3883366

Trường THPT  Lai 
    Địa chỉ Tây Gianghuyện Tây Sơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3884160

Trường THPT Nguyễn Huệ 
    Địa chỉThị trấn Phú Phonghuyện Tây Sơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3880581

Các trường trung học phổ thông tại huyện An Nhơn

Trường THPT số 1 An Nhơn 
    Địa chỉThị trấn Bình Địnhhuyện An Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3835341

Trường THPT số 2 An Nhơn 
    Địa chỉThị trấn Đập Đáhuyện An Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3839292

Trường THPT số 3 An Nhơn 
    Địa chỉ Nhơn Thọhuyện An Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3837100

Trường THPT Hoà Bình 
    Địa chỉ Nhơn Phonghuyện An Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3838312

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 
    Địa chỉThị trấn Bình Địnhhuyện An Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3835345

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 
    Địa chỉThị trấn Đập Đáhuyện An Nhơntỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3839430

Các trường trung học phổ thông tại huyện Phù Cát

Trường THPT số 1 Phù Cát 
    Địa chỉThị trấn Ngô Mâyhuyện Phù Cáttỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3850490

Trường THPT số 2 Phù Cát 
    Địa chỉ Cát Minh, huyện Phù Cáttỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3854116

Trường THPT số 3 Phù Cát 
    Địa chỉ Cát Hưnghuyện Phù Cáttỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3853123

Trường THPT Ngô Mây 
    Địa chỉThị trấn Ngô Mâyhuyện Phù Cáttỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3850091

Trường THPT Nguyễn Hữu Quang 
    Địa chỉ Cát Hưnghuyện Phù Cáttỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3853324

Các trường trung học phổ thông tại huyện Phù Mỹ

Trường THPT số 1 Phù Mỹ 
    Địa chỉThị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3855292

Trường THPT số 2 Phù Mỹ 
    Địa chỉThị trấn Bình Dươnghuyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3858232

Trường THPT An Lương 
    Địa chỉ Mỹ Chánhhuyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3859355

Trường THPT Nguyễn Trung Trực 
    Địa chỉThị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 
    Điện thoại: 056. 3855604

Nguồn binhdinhngaynay.com
Comments