THÔNG TIN KHÁC‎ > ‎

ket qua hoc sinh gioi toan qua mang lop 6 toan tinh binh dinh violimpic.vn

Mở bằng Excel

STT

ID

Họ và tên

Khối

Lớp

Trường

Quận/Huyện

Tỉnh

Điểm

Thời gian

Lần thi

Ngày thi

1

8695747

Trương Văn Quốc

6

6a2

Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

300

21'42

1

13/04/2012 15:48:31

2

10574041

Hồ Thị Hà

6

6A4

Trường THCS Đập Đá

Huyện An Nhơn

Bình Định

300

25'39

3

13/04/2012 15:52:27

3

5996491

Đoàn Thị Thúy Ngân

6

6a1

Trường THCS Nhơn Lộc

Huyện An Nhơn

Bình Định

300

39'32

1

13/04/2012 16:00:59

4

8566884

Bùi Nguyễn Thiên Thu

6

6a3

Trường THCS Thị trấn Diêu Trì

Huyện Tuy Phước

Bình Định

300

40'36

1

13/04/2012 16:02:58

5

9595656

Trịnh Tiến Dũng

6

6a8

Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy Phước

Bình Định

300

45'54

1

13/04/2012 16:08:52

6

6167611

Diệp Khánh Linh

6

6a7

Trường THCS Bồng Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

290

20'17

1

13/04/2012 15:46:21

7

9476951

Nguyễn Quang Sáng

6

6A4

Trường THCS Phước Thành

Huyện Tuy Phước

Bình Định

290

26'53

1

13/04/2012 15:54:36

8

9883091

Trần Lê Đại Long

6

6a7

Trường THCS Bồng Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

290

27'40

1

13/04/2012 15:52:24

9

9918448

Kiều Thị Thanh Lam

6

6a2

Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

290

28'19

1

13/04/2012 15:53:57

10

9566457

Hồ Nguyên Khang

6

6A4

Trường THCS Đập Đá

Huyện An Nhơn

Bình Định

290

32'26

1

13/04/2012 15:49:47

11

9829715

Nguyễn Phan Huyền Chi

6

6A2

Trường THCS Đập Đá

Huyện An Nhơn

Bình Định

290

33'53

1

13/04/2012 15:55:42

12

2347483

Nguyễn Xuân Hà

6

6A3

Trường THCS Lê Lợi

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

290

35'37

1

13/04/2012 16:01:16

13

2369694

Nguyễn Thy Thy

6

6A1

Trường THCS Hoài Châu Bắc

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

290

36'11

1

13/04/2012 16:01:47

14

5704012

Nguyễn Phùng Hưng

6

6a4

Trường THCS Hoài Đức

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

290

39'37

1

13/04/2012 16:01:00

15

11047484

Trần Văn Thơm

6

6a3

Trường PTCS Phước Mỹ

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

290

52'9

1

13/04/2012 16:04:47

16

1941993

Lê Thị Thanh Huyền

6

6a7

Trường THCS Bồng Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

280

17'56

1

13/04/2012 15:44:56

17

8918000

Nguyễn Duy Sơn

6

6A1

Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

280

18'47

3

13/04/2012 17:00:22

18

2539942

Lâm Huy Hoàng

6

6A5

Trường THCS Hoài Mỹ

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

280

22'44

1

13/04/2012 15:48:14

19

9459785

Bùi Long Quốc Huy

6

6A1

Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài Ân

Bình Định

280

23'59

1

13/04/2012 15:46:55

20

10394381

Lê Dạ Quỳnh

6

6a1

Trường THCS Ân Nghĩa

Huyện Hoài Ân

Bình Định

280

24'34

2

13/04/2012 16:41:06

21

9613191

Ðỗ Tấn Khoa

6

6a1

Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

280

29'15

1

13/04/2012 15:54:03

22

5998336

Nguyễn Tấn Trí

6

6a2

Trường THCS Nhơn Lộc

Huyện An Nhơn

Bình Định

280

30'16

1

13/04/2012 15:49:02

23

9544846

Đinh Quang Huy

6

6A1

Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

280

30'52

1

13/04/2012 15:55:16

24

6042599

Võ Thế Nguyên

6

6A6

Trường THCS Thị trấn Phù Mỹ

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

280

31'34

1

13/04/2012 15:57:07

25

10294669

Lê Thanh Tuấn

6

6A1

Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

280

33'31

1

13/04/2012 15:55:15

26

3096872

Đào Nguyễn Duy

6

6a3

Trường THCS Lê Lợi

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

280

34'17

1

13/04/2012 16:01:55

27

5900892

Trà Trần Quý Thiên

6

6A6

Trường THCS Bồng Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

280

35'4

1

13/04/2012 15:59:33

28

2232962

Phan Đặng Quốc Khánh

6

6A1

Trường THCS Bùi Thị Xuân

Huyện Tây Sơn

Bình Định

280

35'56

1

13/04/2012 15:56:00

29

4299036

Lê Nhật Trung

6

6a1

Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài Ân

Bình Định

280

36'6

1

13/04/2012 15:55:06

30

6014879

Hà Minh Trang

6

6A5

Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

280

37'6

1

13/04/2012 15:53:18

31

4985941

Nguyễn Đình Hải

6

6a5

Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

280

37'13

1

13/04/2012 15:57:10

32

5465879

Trần Huy Lực

6

6a1

Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài Ân

Bình Định

280

38'6

1

13/04/2012 15:58:03

33

5708323

Nguyễn Thị Thu Nga

6

6a7

Trường THCS Hoài Hương

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

280

39'39

1

13/04/2012 15:56:29

34

10615314

Hồ Ngọc Bích Châu

6

6a2

Trường THCS Hoài Châu Bắc

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

280

39'42

1

13/04/2012 15:56:15

35

9445239

Lê Thị Bích Nguyệt

6

6a5

Trường THCS số 2 Phước Sơn

Huyện Tuy Phước

Bình Định

280

40'17

1

13/04/2012 15:58:54

36

10123684

Nguyễn Ngọc Quỳnh

6

6a4

Trường THCS Nhơn Mỹ

Huyện An Nhơn

Bình Định

280

40'22

1

13/04/2012 16:05:53

37

9093796

Ngô Đức Trọng

6

6a1

Trường THCS Hoài Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

280

41'5

1

13/04/2012 15:56:10

38

9395967

Nguyenthai Hoa

6

6a2

Trường THCS Hoài Châu Bắc

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

280

43'21

1

13/04/2012 16:00:07

39

5607160

Nguyễn Thị Thanh Tâm

6

6a1

Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây Sơn

Bình Định

280

44'15

1

13/04/2012 16:01:37

40

9071453

Huỳnh Thị Phương Thu

6

6A3

Trường THCS Mỹ Đức

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

270

19'27

1

13/04/2012 15:44:43

41

5496431

Đặng Lê Hưng

6

6A1

Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

270

24'40

1

13/04/2012 15:49:27

42

10047451

La Hoàng Long

6

6A2

Trường THCS Mỹ Đức

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

270

25'21

1

13/04/2012 15:49:32

43

5850903

Phạm Thu Hà

6

6a6

Trường THCS Thị trấn Phù Mỹ

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

270

25'38

1

13/04/2012 15:48:57

44

10160223

Nguyễn Bá Đắc

6

6A6

Trường THCS Phước Hưng

Huyện Tuy Phước

Bình Định

270

26'34

1

13/04/2012 15:53:20

45

5862155

Nguyễn Thanh Lâm

6

6a2

Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

270

26'49

1

13/04/2012 15:51:41

46

5983035

Tran Minh Hoang

6

6a6

Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù Cát

Bình Định

270

27'48

1

13/04/2012 15:51:07

47

6086211

Phan Trọng Tín

6

6a6

Trường THCS Bình Định

Huyện An Nhơn

Bình Định

270

28'8

1

13/04/2012 15:46:46

48

5893593

Trương Công Phu

6

6a3

Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

270

28'23

1

13/04/2012 15:52:16

49

5883136

Nguyễn Thị Thùy Chương

6

6a4

Trường THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài Ân

Bình Định

270

28'42

1

13/04/2012 15:50:11

50

6057023

Lê Thị Mỹ Phú

6

6a2

Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

270

29'12

1

13/04/2012 15:51:07

51

9010956

Lê Quang Minh

6

6A1

Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

270

29'14

1

13/04/2012 15:52:26

52

9601442

Nguyễn Khắc Tân

6

6A7

Trường THCS Bồng Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

270

31'35

1

13/04/2012 15:54:59

53

9480415

Tạ Quốc Việt

6

6a2

Trường THCS Hoài Thanh Tây

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

270

31'41

1

13/04/2012 15:48:42

54

10193996

Nguyễn Nhật Hưng

6

6A7

Trường THCS Bồng Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

270

32'55

1

13/04/2012 15:55:08

55

5748605

Đặng Văn Tấn Đạt

6

6A1

Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù Cát

Bình Định

270

33'12

1

13/04/2012 15:52:16

56

8596380

Nguyễn Thị Thanh Hoa

6

6A1

Trường THCS Hoài Đức

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

270

33'24

1

13/04/2012 15:52:12

57

9147366

Huynh Chi Toan

6

6a11

Trường THCS Tam Quan

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

270

34'8

1

13/04/2012 16:41:05

58

8979300

Trịnh Tú Sương

6

6a1

Trường THCS Hoài Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

270

35'8

1

13/04/2012 15:57:26

59

10834321

Phan Khánh Ni

6

6A7

Trường THCS Bồng Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

270

37'25

1

13/04/2012 15:59:58

60

6424021

Lưư Diễm My

6

6a2

Trường THCS số 1 Phước Sơn

Huyện Tuy Phước

Bình Định

270

39'9

1

13/04/2012 15:55:46

61

5931100

Nguyenxuan Tuyen

6

6a1

Trường THCS Tam Quan

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

270

39'45

1

13/04/2012 16:43:53

62

8730240

Nguyễn Thị Minh Khuê

6

6A3

Trường THCS Lê Lợi

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

270

40'25

1

13/04/2012 16:03:54

63

5546128

Trần Anh Trung

6

6A1

Trường THCS Tam Quan

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

270

41'53

1

13/04/2012 16:01:58

64

5743183

Phan Vũ Hương Quỳnh

6

6A1

Trường THCS An Tân

Huyện An Lão

Bình Định

270

45'15

1

13/04/2012 16:05:32

65

2242647

Nguyễn Minh Hiển

6

6a6

Trường THCS Ngô Mây

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

270

47'2

1

13/04/2012 16:07:25

66

10756965

Nguyễn Hoàng Thanh Thứ

6

6a1

Trường THCS Hoài Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

270

47'11

1

13/04/2012 16:05:45

67

8577338

Đỗ Việt Hùng

6

6A1

Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

270

47'50

1

13/04/2012 16:06:14

68

2864237

Đào Trần Duy Vinh

6

6A1

Trường THCS Lương Thế Vinh

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

270

49'1

1

13/04/2012 16:12:58

69

5808287

Tô Vy Vy

6

6a1

Trường THCS Hoài Đức

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

260

23'20

1

13/04/2012 15:48:33

70

8387626

Nguyễn Thị Bảo Nhi

6

6a2

Trường THCS số 1 Phước Sơn

Huyện Tuy Phước

Bình Định

260

28'28

1

13/04/2012 15:56:45

71

9096359

Phan Hoàng Thúy Vy

6

6a4

Trường THCS Hoài Thanh Tây

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

260

29'0

1

13/04/2012 15:57:16

72

10561150

Trương Thị Trang Thi

6

6a3

Trường THCS Hoài Thanh

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

260

32'53

1

13/04/2012 15:58:05

73

6744707

Nguyễn Thị Kiều

6

6a1

Trường THCS Hoài Tân

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

260

32'58

1

13/04/2012 15:55:02

74

5728648

Đặng Ngọc Thiên Kim

6

6A7

Trường THCS Bồng Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

260

32'59

1

13/04/2012 15:55:39

75

9867584

Thái Hoàng Nhân

6

6a1

Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy Phước

Bình Định

260

33'45

1

13/04/2012 15:55:43

76

5640494

Huỳnh Tiểu Yến

6

6A6

Trường THCS Thị trấn Phù Mỹ

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

260

35'52

1

13/04/2012 15:57:11

77

8882346

Bùi Quang Thắng

6

6a4

Trường THCS Nhơn Lộc

Huyện An Nhơn

Bình Định

260

37'41

1

13/04/2012 15:56:10

78

10424556

Nguyễn Thành Thiện

6

6a7

Trường THCS Bồng Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

260

38'19

1

13/04/2012 15:55:34

79

9792530

Phan Thanh Nghĩa

6

6A2

Trường THCS Hoài Châu Bắc

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

260

38'53

1

13/04/2012 16:05:23

80

9203694

Nguyễn Văn Phùng

6

6A1

Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù Cát

Bình Định

260

39'32

1

13/04/2012 16:02:26

81

5483311

Lê Thiện Hạnh Như

6

6A5

Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù Cát

Bình Định

260

40'30

1

13/04/2012 16:01:58

82

7695777

Nguyen Xuan Thang

6

6A3

Trường THCS Tam Quan Nam

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

260

40'48

1

13/04/2012 15:57:35

83

7413442

Nguyen Thi My Nhan

6

6a4

Trường THCS Tam Quan Nam

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

260

40'51

1

13/04/2012 16:00:54

84

5622791

Nguyen Hai Trieu

6

6a1

Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây Sơn

Bình Định

260

43'44

1

13/04/2012 16:05:29

85

9503725

Phan Thanh Luân

6

6a1

Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù Cát

Bình Định

260

43'48

1

13/04/2012 16:08:58

86

10818115

Nguyễn Quốc Khánh

6

6a1

Trường THCS Hoài Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

260

43'56

1

13/04/2012 16:02:14

87

5790275

Nguyễn Tuấn Dũng

6

6A1

Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

260

45'6

1

13/04/2012 16:05:09

88

7110288

Bùi Đan Trường

6

6A1

Trường THCS Hoài Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

260

45'56

1

13/04/2012 16:03:33

89

9302237

Nguyễn Thúy Vy

6

6a4

Trường THCS Bình Tân

Huyện Tây Sơn

Bình Định

260

49'17

1

13/04/2012 16:01:06

90

3244102

Nguyễn Minh Phước Phước

6

6A3

Trường THCS Quang Trung

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

260

50'25

1

13/04/2012 16:08:09

91

8757231

Nguyễn Long Nhật

6

6a2

Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

250

13'9

3

13/04/2012 17:05:57

92

5901440

Nguyễn Chí Trung

6

6A8

Trường THCS Đống Đa

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

250

15'51

3

13/04/2012 17:18:20

93

5693476

Tôn Vũ Anh Thư

6

6a7

Trường THCS Hoài Hương

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

250

22'31

2

13/04/2012 16:10:45

94

10447250

Thái Lê Ngọc Huyền

6

6A7

Trường THCS Bình Định

Huyện An Nhơn

Bình Định

250

22'55

2

13/04/2012 16:35:49

95

10098539

Võ Anh Tú

6

6a3

Trường THCS Hoài Châu

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

250

27'11

3

13/04/2012 16:11:13

96

5748907

Trần Châu Giang

6

6a1

Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

250

27'58

1

13/04/2012 15:52:29

97

8655930

Lê Bá Lĩnh

6

6A7

Trường THCS Phước An

Huyện Tuy Phước

Bình Định

250

30'56

2

13/04/2012 16:01:54

98

6821343

Nguyễn Tuấn Hòa

6

6A4

Trường THCS số 2 Phước Sơn

Huyện Tuy Phước

Bình Định

250

33'1

1

13/04/2012 15:57:27

99

7933611

Hồ Trung Kiên

6

6A1

Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài Ân

Bình Định

250

34'41

1

13/04/2012 15:52:21

100

8643502

Đặng Lê Thiên Long

6

6A7

Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

250

35'49

1

13/04/2012 15:55:06

101

8845865

Nguyen Thuy Linh

6

6a3

Trường THCS Nhơn Thọ

Huyện An Nhơn

Bình Định

250

35'57

1

13/04/2012 15:55:08

102

8956466

Huỳnh Thị Cẩm Vân

6

6a6

Trường THCS Thị trấn Phù Mỹ

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

250

36'53

1

13/04/2012 15:56:30

103

11437482

Phạm Đức Chương

6

6A2

Trường THCS Lê Lợi

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

250

37'40

1

13/04/2012 16:00:38

104

5932671

Nguyễn Minh Phụng

6

6A2

Trường THCS Ân Hữu

Huyện Hoài Ân

Bình Định

250

37'48

1

13/04/2012 15:56:02

105

8978958

Nguyễn Thị Thu Thảo

6

6a1

Trường THCS Hoài Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

250

38'31

1

13/04/2012 15:56:21

106

9231295

Trần Thị Kim Chi

6

6a2

Trường THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài Ân

Bình Định

250

38'41

1

13/04/2012 15:53:15

107

5732087

Đỗ Quang Hiếu

6

6a1

Trường THCS Ân Hữu

Huyện Hoài Ân

Bình Định

250

39'22

1

13/04/2012 15:56:41

108

7887562

Phạm Quốc Khải

6

6a6

Trường THCS Thị trấn Phù Mỹ

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

250

39'31

1

13/04/2012 15:57:44

109

8989419

Nguyễn Thị Bích Vỹ

6

6A1

Trường THCS Hoài Đức

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

250

40'36

1

13/04/2012 15:59:10

110

8624874

Nguyễn Quốc Sĩ

6

6a1

Trường THCS Hoài Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

250

45'22

1

13/04/2012 16:01:38

111

9218020

Lê Thị Trâm

6

6A3

Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù Cát

Bình Định

250

45'33

1

13/04/2012 15:57:47

112

10887599

Lê Thị Cẩm Nhượng

6

6a1

Trường THCS Thị trấn Tuy Phước

Huyện Tuy Phước

Bình Định

250

46'7

1

13/04/2012 16:09:05

113

8216931

Nguyễn Ngọc Vỹ

6

6a3

Trường THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài Ân

Bình Định

250

46'33

2

13/04/2012 16:40:02

114

9945564

Phan Gia Cát

6

6A1

Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

250

46'42

1

13/04/2012 15:58:36

115

9677913

Vũ An Quân

6

6A8

Trường THCS Đống Đa

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

250

47'26

1

13/04/2012 16:06:03

116

9104207

Nguyễn Thị Mỹ

6

6A2

Trường THCS Mỹ Phong

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

250

47'43

1

13/04/2012 16:00:46

117

10883941

Nguyễn Hoàng Hải Yến

6

6A8

Trường THCS Đống Đa

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

250

47'51

1

13/04/2012 16:01:06

118

9597691

Lê Công Danh

6

6a2

Trường THCS Mỹ Hòa

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

250

49'2

1

13/04/2012 16:02:07

119

5780214

Nguyen Minh Thanh

6

6a1

Trường THCS Trần Hưng Đạo

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

250

49'48

1

13/04/2012 16:08:13

120

10200373

Đinh Văn An

6

6A6

Trường THCS Bồng Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

250

49'56

1

13/04/2012 16:04:48

121

9878774

Nguyễn Thị Hồng Dung

6

6a2

Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

240

20'44

3

13/04/2012 15:56:59

122

9887089

Võ Thanh Nam

6

6a1

Trường THCS Hoài Thanh Tây

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

240

29'48

1

13/04/2012 15:53:50

123

2092131

Dang Trung Trung

6

6A1

Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây Sơn

Bình Định

240

30'53

1

13/04/2012 15:53:09

124

6827450

Lưu Vũ Mỹ Tiến

6

6A7

Trường THCS Bồng Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

240

31'4

1

13/04/2012 15:55:06

125

5661665

Nguyễn Long Nhật

6

6A1

Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

240

32'47

1

13/04/2012 15:49:11

126

5601016

Võ Thị Hà

6

6a1

Trường THCS Lương Thế Vinh

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

240

32'49

1

13/04/2012 15:57:55

127

2866648

Thân Lê Duy

6

6A3

Trường THCS Nhơn Hạnh

Huyện An Nhơn

Bình Định

240

32'59

3

13/04/2012 16:03:07

128

5790754

Đỗ Thị Tường Vy

6

6a2

Trường THCS Ân Hữu

Huyện Hoài Ân

Bình Định

240

33'52

1

13/04/2012 15:48:42

129

8695456

Trần Minh Thắng

6

6a1

Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù Cát

Bình Định

240

33'57

1

13/04/2012 15:58:19

130

11064880

Đặng Quốc Khoa

6

6a1

Trường THCS Tam Quan

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

240

34'48

1

13/04/2012 15:59:24

131

5784210

Trịnh Thị Hồng Vân

6

6a5

Trường THCS Hoài Đức

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

240

35'47

1

13/04/2012 15:55:16

132

8791958

Nguyễn Thị Minh Vượng

6

6A7

Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

240

36'13

1

13/04/2012 15:57:42

133

10813910

Tran Ngoc Khanh

6

6a1

Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây Sơn

Bình Định

240

36'40

1

13/04/2012 16:02:36

134

8782736

Bùi Minh Trí

6

6a4

Trường THCS số 2 Phước Sơn

Huyện Tuy Phước

Bình Định

240

36'43

1

13/04/2012 16:04:16

135

5678389

Lê Quỳnh Nhi

6

6A1

Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài Ân

Bình Định

240

37'42

2

13/04/2012 16:56:39

136

5718209

Phan Minh Hoài

6

6A1

Trường THCS Hoài Xuân

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

240

39'3

1

13/04/2012 15:59:12

137

9395952

Nguyễn Nhật Hào

6

6A1

Trường THCS Hoài Châu Bắc

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

240

40'4

1

13/04/2012 15:59:45

138

5745544

Nguyen Ngoc Uyen Trang

6

6a1

Trường THCS Tam Quan

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

240

42'39

1

13/04/2012 16:42:13

139

10625614

Mai Nguyên Anh Thư

6

6A4

Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy Phước

Bình Định

240

42'44

2

13/04/2012 16:52:27

140

8711739

Cao Nguyễn Nhật Quỳnh

6

6A2

Trường THCS Hoài Tân

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

240

43'8

1

13/04/2012 16:01:59

141

2298143

Dương Trọng Khoa

6

6a4

Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù Cát

Bình Định

240

43'36

1

13/04/2012 16:02:13

142

6956615

Cao Thi Thanh Nga

6

6A2

Trường THCS Hoài Phú

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

240

44'58

1

13/04/2012 16:00:09

143

8961154

Đào Thị Trúc

6

6a3

Trường THCS An Tân

Huyện An Lão

Bình Định

240

48'57

1

13/04/2012 16:06:04

144

10381672

Le Ba Viet

6

6a7

Trường THCS Bình Định

Huyện An Nhơn

Bình Định

240

49'5

3

13/04/2012 16:17:34

145

8845882

Đặng Quốc Tuệ

6

6a1

Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài Ân

Bình Định

240

50'0

1

13/04/2012 16:08:00

146

7114708

Nguyễn Thị Tiên

6

6A4

Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

230

20'48

3

13/04/2012 15:55:16

147

5502392

Đào Thị Mỹ Diễm

6

6a2

Trường THCS Tam Quan Bắc

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

230

21'43

3

13/04/2012 17:08:16

148

8367671

Nguyễn Khắc Triệu

6

6a4

Trường THCS Đập Đá

Huyện An Nhơn

Bình Định

230

25'33

1

13/04/2012 15:48:14

149

5517622

Lê Minh Khoa

6

6A1

Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

230

26'25

1

13/04/2012 15:46:27

150

9180994

Hà Trung Kiên

6

6a1

Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù Cát

Bình Định

230

33'27

2

13/04/2012 16:26:04

151

5710636

Trịnh Thị Thu Sương

6

6a7

Trường THCS Hoài Hương

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

230

34'39

1

13/04/2012 15:55:25

152

8826204

Lê Thị Kim Ái

6

6a1

Trường THCS Hoài Thanh

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

230

35'52

1

13/04/2012 15:59:12

153

5610219

Lê Hoàng Yến

6

6A6

Trường THCS Thị trấn Phù Mỹ

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

230

36'42

1

13/04/2012 15:59:33

154

10890151

Nguyển Vũ Hoài Nam

6

6A1

Trường THCS Hoài Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

230

41'2

1

13/04/2012 15:58:49

155

11148385

Phan Đại Dương

6

6A

Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài Ân

Bình Định

230

41'25

1

13/04/2012 15:58:26

156

9866208

Nguyễn Duy Phong

6

6a4

Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù Cát

Bình Định

230

48'36

1

13/04/2012 16:06:23

157

8890753

Võ Khôi Vương

6

6a3

Trường THCS Tam Quan Nam

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

220

22'5

3

13/04/2012 16:14:01

158

9705878

Nguyễn Tấn Việt Tín

6

6a4

Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù Cát

Bình Định

220

24'55

2

13/04/2012 16:29:47

159

9084591

Hồ Đức Thiện

6

6a2

Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

220

27'9

3

13/04/2012 15:51:54

160

9271219

Lê Nhật Tú

6

6a4

Trường THCS Hoài Châu Bắc

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

220

28'39

1

13/04/2012 15:47:37

161

8637272

Đặng Thành Đạt

6

6A5

Trường THCS Hoài Đức

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

220

30'34

1

13/04/2012 15:50:58

162

5671397

Nguyễn Hoàng Ngân

6

6a8

Trường THCS Phước An

Huyện Tuy Phước

Bình Định

220

38'8

1

13/04/2012 16:04:05

163

9459561

Phan Đức Lợi

6

6a2

Trường THCS Tam Quan Bắc

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

220

43'4

1

13/04/2012 16:38:41

164

5807568

Nguyễn Trịnh Quỳnh

6

6A1

Trường THCS Hoài Đức

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

220

44'45

1

13/04/2012 16:05:47

165

8845867

Huỳnh Huy Nhật

6

6a1

Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài Ân

Bình Định

220

49'27

1

13/04/2012 16:01:42

166

10044743

Hoangnhat Nam

6

6a1

Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

220

50'53

1

13/04/2012 16:11:44

167

10157921

Huỳnh Ngọc Tín

6

6a2

Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù Cát

Bình Định

210

29'54

2

13/04/2012 16:22:17

168

9634782

Hồ Thị Mỹ Hiệu

6

6a2

Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

210

35'36

1

13/04/2012 15:56:37

169

9740661

Lê Thị Như Phượng

6

6a5

Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù Cát

Bình Định

210

51'1

1

13/04/2012 16:02:08

170

10945496

Nguyễn Hoài Thanh Vĩ

6

6a1

Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù Cát

Bình Định

200

20'8

2

13/04/2012 16:44:05

171

10696677

Khổng Văn Đạt

6

6a2

Trường THCS Nhơn Lộc

Huyện An Nhơn

Bình Định

200

37'36

1

13/04/2012 15:49:35

172

8498417

Phan Thị Quỳnh Hương

6

6a6

Trường THCS Thị trấn Phù Mỹ

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

200

39'45

2

13/04/2012 16:49:49

173

6869212

Thái Thị Mỹ Duyên

6

6A1

Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

200

42'5

1

13/04/2012 15:57:35

174

9203714

Lương Đình Gia Hoàng

6

6A1

Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù Cát

Bình Định

200

45'21

1

13/04/2012 16:06:26

175

9341350

Đặng Đại Thành

6

6a1

Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù Cát

Bình Định

190

35'18

1

13/04/2012 15:58:25

176

8853566

Nguyễn Thị Thanh Thùy

6

6A5

Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy Phước

Bình Định

190

36'42

2

13/04/2012 16:14:54

177

5964792

Phan Hoàng Thảo Uyên

6

6A3

Trường THCS Lương Thế Vinh

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

190

39'3

1

13/04/2012 16:05:18

178

10340931

Trương Thị Tây Thi

6

6a7

Trường THCS Bình Định

Huyện An Nhơn

Bình Định

180

36'8

1

13/04/2012 16:02:25

179

5841431

Võ Hùng Hữu

6

6A1

Trường THCS Tây Sơn

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

170

34'8

1

13/04/2012 15:52:45

180

5590580

Châu Văn Linh

6

6A1

Trường THCS Ân Hữu

Huyện Hoài Ân

Bình Định

170

34'34

1

13/04/2012 15:54:20

181

8655353

Võ Đức Quang

6

6a5

Trường THCS Ngô Mây

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

160

16'51

4

13/04/2012 16:26:39

182

8907511

Huỳnh Nhật Hào

6

6A6

Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

160

18'52

2

13/04/2012 16:04:02

183

9541078

Nguyễn Tùng Dương

6

6a1

Trường THCS Lê Lợi

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

160

34'31

1

13/04/2012 16:01:39

184

6088635

Võ Thị Hồng Nhung

6

6a4

Trường THCS Hoài Thanh

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

160

34'46

1

13/04/2012 16:02:07

185

8643709

Tôn Bảo Duy

6

6A2

Trường THCS số 1 Phước Sơn

Huyện Tuy Phước

Bình Định

160

41'59

1

13/04/2012 16:06:44

186

10228230

Lê Đoàn Đông Đua

6

6a1

Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù Cát

Bình Định

160

57'34

1

13/04/2012 16:09:12

187

6753428

Võ Minh Long

6

6a4

Trường THCS số 1 Phước Sơn

Huyện Tuy Phước

Bình Định

150

25'47

3

13/04/2012 16:00:14

188

9921065

Duong Thanh Cong

6

6A8

Trường THCS Đống Đa

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

150

31'20

3

13/04/2012 16:45:15

189

5510347

Văn Diệu Hiền

6

6a1

Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây Sơn

Bình Định

150

36'46

1

13/04/2012 16:03:47

190

10230422

Nguyễn Văn Khá

6

6a7

Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

150

41'32

1

13/04/2012 15:59:26

191

9861886

Trần Đăng Khoa

6

6a1

Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây Sơn

Bình Định

150

46'17

1

13/04/2012 16:05:10

192

10665439

Lê Nhất Sinh

6

6a4

Trường THCS Nhơn Hởu

Huyện An Nhơn

Bình Định

140

34'50

3

13/04/2012 15:56:21

193

9335468

Nguyễn Thành Long

6

6A3

Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù Mỹ

Bình Định

130

20'24

1

13/04/2012 15:45:14

194

8662324

Lehoang Vu

6

6a2

Trường THCS Tây Phú

Huyện Tây Sơn

Bình Định

130

26'20

2

13/04/2012 16:33:06

195

9602195

Phan Lê Hường

6

6A3

Trường THCS Nhơn Hạnh

Huyện An Nhơn

Bình Định

130

38'27

1

13/04/2012 16:05:34

196

6740770

Phạm Phước Tuấn

6

6a7

Trường THCS Bồng Sơn

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

130

40'34

1

13/04/2012 15:55:43

197

9415285

Trần Ngọc Hồng Phúc

6

6a5

Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

130

41'34

1

13/04/2012 16:05:03

198

5987643

Trần Thị Mỹ Lộc

6

6a1

Trường THCS Hoài Tân

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

130

46'13

1

13/04/2012 16:04:11

199

6870542

Do Nguyen Phuc

6

6A5

Trường THCS Ngô Mây

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

130

47'31

1

13/04/2012 16:08:29

200

8662559

Tranthanh Nhon

6

6a1

Trường THCS Tây Phú

Huyện Tây Sơn

Bình Định

120

38'55

2

13/04/2012 16:20:31

201

10717860

Tran Trung Hieu

6

6a7

Trường THCS Tam Quan Bắc

Huyện Hoài Nhơn

Bình Định

120

40'4

1

13/04/2012 16:41:00

202

8763002

Trần Hoàng Cung

6

6a2

Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây Sơn

Bình Định

120

42'46

1

13/04/2012 16:06:08

203

10733303

Nguyễn Xuân Hải

6

6a4

Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù Cát

Bình Định

120

47'37

1

13/04/2012 16:04:01

204

6415723

Huỳnh Thị Tài Trí

6

6a1

Trường THCS Lương Thế Vinh

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

110

40'30

2

13/04/2012 16:16:10

205

11056983

Pham Bich Phuong

6

6a7

Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố Quy Nhơn

Bình Định

110

42'50

2

13/04/2012 16:18:40

206

6549409

Bùi Hà Hồng Thi

6

6A2

Trường THCS số 1 Phước Sơn

Huyện Tuy Phước

Bình Định

110

49'42

1

13/04/2012 16:04:33

207

8961363

Đặng Thị Hồng Nhi

6

6a3

Trường THCS An Tân

Huyện An Lão

Bình Định

110

52'27

1

13/04/2012 16:08:13

208

9866407

Nguyenquoc Van

6

6a4

Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù Cát

Bình Định

110

55'16

1

13/04/2012 16:13:09

209

9491377

Nguyễn Minh Hiếu

6

6a1

Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây Sơn

Bình Định

100

36'56

1

13/04/2012 15:58:59

210

8961027

Lê Thân Phương Thảo

6

6a1

Trường THCS An Tân

Huyện An Lão

Bình Định

90

37'3

1

13/04/2012 15:57:40

211

9074533

Lê Thị Kiều Nhớ

6

6a1

Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù Cát

Bình Định

60

45'47

1

13/04/2012 16:02:22

212

8213517

Nguyễn Huỳnh Nam

6

6a2

Trường THCS Bình Hoà

Huyện Tây Sơn

6

0

14'13

2

13/04/2012 16:27:19