Tranh Cát tường Như ý (tiếp)

đăng 09:45 8 thg 10, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:56 16 thg 9, 2014 ]
QUA ĐIỆT MIÊN MIÊN 瓜瓞綿綿
Con cháu đông đúc

Qua điệt  tỉ dụ con cháu đông đúc phồn thịnh, nối dõi lâu đời. miên diên 綿 dài dặc, liên miên 綿 liên tiếp không ngừng.
PHÚC DUYÊN THIỆN KHÁNH 福緣善慶

NGỌC ĐƯỜNG PHÚ QUÝ  玉堂富貴BẠCH ĐẦU PHÚ QUÝ  白頭富貴.MÃN ĐƯỜNG PHÚ QUÝ 滿堂富貴


LOAN LOAN THUẬN 灣灣順


LIÊN NIÊN HỮU DƯ (NIÊN NIÊN HỮU DƯ) 蓮年有餘VẠN ĐẠI TRƯỜNG XUÂN 萬代長春

VẠN ĐẠI TRƯỜNG XUÂN 2 萬代長春
BÁCH SỰ ĐẠI CÁT 百事大吉


BÁCH SỰ NHƯ Ý 百事如意


BÁCH SỰ NHƯ Ý 2 百事如意VẠN SỰ NHƯ Ý 萬事如意

VẠN SỰ NHƯ Ý 2 萬事如意THÁI CĂN ĐÀM 菜根譚
Rau quả rễ lớnHOA THẢO QUẢI TỬ 花草拐子CHI TIÊN CHÚC THỌ 芝仙祝壽Comments