Tranh Cát tường dân gian TQ

đăng 09:11 8 thg 10, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:56 16 thg 9, 2014 ]
中华传统吉祥如意的青花图案 

一品清廉   NHẤT PHẨM THANH LIÊM
Sen âm Hán Việt là Liên, búp sen có màu xanh gọi là Thanh Liên cùng âm với Thanh Liêm. Hàm ý lương tâm trong sạch (Nhà thơ Lý Bạch tự là Thanh Liêm)

四季平安    TỨ QUÝ BÌNH AN


    

Hoa nguyệt quý mỗi tháng nở 1 lần còn gọi là Trường Xuân hàm ý một năm (bốn mùa)Bình  cùng âm với Bình AnBình hoa cắm cành Hồng (âm là thị) -> "bình hòa thị phúc" nghĩa: ôn hòa là phúc.

 玉堂富贵 NGỌC ĐƯỜNG PHÚ QUÝ      

Gồm 03 lọai hoa: Ngọc Lan, Hải Đường (海棠) và Mẫu Đơn Ngọc trong Ngọc Lan, chữ Đường (堂) cùng âm chữ đường (棠) trong hải đường
Hoa mẫu đơn hoàm ý Phú QuýLấy Ngọc Lan, Hải Đường cắm trong bình còn gọi là "Ngọc đường hòa bình"


 河清海晏    HÀ THANH HẢI YẾN (trời yên bển lặng)tranh Hải Đường + Chim Yến + Hoa Sen
Hải yến (海棠) đồng âm với Hải An (海字): biển lặngHoa sen còn gọi là Hà đồng âm, đồng thanh với SôngHà thanh hải yến là sông trong biển lặng, ý nói đất nước thái bình, dân cư an lạc

室上大吉  THẤT THƯỢNG ĐẠI CÁT

          


Gà trống (đại kê) đứng trên (thượng) tảng đá (thạch)

Chữ THẠCH & chữ THẤT, chữ KÊ & chữ CÁT đồng âm 

功名富贵 CÔNG DANH PHÚ QUÝ

            
     


本固枝荣   BẢN CỐ CHI VINH


Cụm hoa sen. 

天中潗 瑞  THIÊN TRUNG TẬP THỤYTranh: con nhện sa xuống, dưới có quả sơn tra, tỏi, anh đào và cây xương bồ (năm loại)Ngày 5/5 thiên địa giao nhau gọi là Đoan Ngọ còn gọi là Tết Thiên Trung. Ngọ và ngũ đồng âm nên 5/5 còn gọi là trùng ngũ, 5 là số dương nên còn gọi là Đoan dương.- Nhện sa nhĩa là điều vui từ trên Trời rơi xuống- Sơn tra còn gọi là quả Lô Cát mùa thu ra nụ, mùa đông ra hoa, mùa xuân ra quả, mà hạ quả chín nên mang khí của 4 mùa, gọi là quả tốt lành. Khi quả chín cả cây vàng rực được ví "kim ngọc mãn đường"- Cây Xương bồ là loài cỏ không động vật nào chạm vào trong ngày 5/5- Tỏi tượng trưng cỏ thiêng xua đuổi cái ác.

福寿万代    PHÚC THỌ VẠN ĐẠI (Còn gọi là tranh Ngũ Phúc bổng đại)


 
5 con dơi (âm là Phú) xếp quanh chữ thọ

Phú đồng âm với Phúc.  Ngũ Phúc gồm: Trường Thọ, Phú Quý, Mạnh Khỏe, Đạo Đức, Ôn hòa Đắc Thọ.
Chữ Thọ lớn ở giữa mang nghĩa "ngũ phúc chi đạo vi thọ"Nếu có chữ Vạn sẽ mang nghĩa"vạn đại"


一琴一鹤  nhất cầm nhất hạcTriệu Biện biệt danh là Thiết diện ngự sử, quản vùng Tứ Xuyên. Khi đi làm nhiệm vụ chỉ mang theo 1 cây đàn, 1 con hạc làm bạn. Vì vậy, sự thanh liêm của quần thần được gọi là "nhất cầm nhất hạc"


玉树临风    NGỌC THỤ LÂM PHONG


Hoa mộc lan. 

Hoa mộc lan ra hoa vào đầu mùa xuân trước khi ra lá; hoa lớn, thơm, màu trắng tinh khiết. Nổi tiếng là hoa trang trí, thường ẩn dụ mùa xuân

 
富贵耄耋 PHÚ QUÝ MAO ĐIỆTHoa mẫu đơn, mèo, bướm 
Phú quý giàu có, và
 thọ. 

一路福星  NHẤT LỘ PHÚC TINH
九世同居  NGŨ THẾ ĐỒNG CƯ
代代寿仙  ĐẠI ĐẠI THỌ TIÊN 白头偕老  BẠCH ĐẦU GIAI LÃO


Chim bạc đầu đứng trên hoa mẫu đơn


九秋同庆    CỬU THU ĐỒNG KHÁNH九重春色   CỬU TRÙNG XUÂN SẮC              

齊眉祝壽. TỀ MI CHÚC THỌ

TỀ MY Vợ chồng tương kính 

舉案齊眉 cử án tề mi :Đời Đông Hán, bà Mạnh Quang  dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý): tương kính như tân. Cũng nói là Mạnh Quang cử ántề mi cử án . • QUẦN PHƯƠNG CHÚC THỌ 群芳祝壽  


QUẦN TIÊN CỦNG THỌ  群仙拱壽MA CÔ HIẾN THỌ 麻姑獻壽


HẠC THỨ ĐỒNG XUÂN  鶴庶同春


THANH VÂN ĐẮC LỘ 青雲得路NGƯ DIỆU LONG MÔN 魚耀龍門

(Cá soi sáng cửa rồng)

Lối mạch núi đi gọi là long.
THANH VÂN ĐẮC LỘ 青雲得路

UYÊN ƯƠNG QUÝ TỬ   鴛鴦貴子

CỬ GIA HOAN LẠC 舉家歡樂

Còn rất nhiều hình ảnh, họa tiết, hoa văn cách điệu. Tham khảo (tiếng Hoa) tại các địa chỉ

http://www.jiameicolor.com/sand.htmhttp://www.jiameicolor.com/sand.htmhttp://www.jiameicolor.com/sand.htmhttp://www.jiameicolor.com/sand.htm
http://www.jiameicolor.com/sand.htmhttp://www.jiameicolor.com/sand.htm
http://www.xtxzx.gov.cn/html/44.shtml
http://cdzyg.blog.163.comhttp

http://hi.baidu.com/yisrael/blog/item/073693b0fea7b452082302c1.html

:http://www.esgweb.net/Article/Class58/Class117/Class118/200410/1217.htmhttp://blog.hsdfz.com.cn/roller/page/samhttp://fpe95.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=4375

Comments