Tranh cổ động chính trị tháng 08

đăng 07:52 2 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:59 16 thg 9, 2014 ]
Tranh cổ động chính trị tháng 8

Tháng 1     Tháng 2     Tháng 3    Tháng 4   Tháng 5   Tháng 6
Kỷ niệm thành lập CAND VN 19-8


Tranh cỏ dộng kỷ niệm ngày truyền thống văn hóa thông tin 28-8
Comments