Tranh cổ động chính trị tháng 07

đăng 07:51 2 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:59 16 thg 9, 2014 ]
Tranh cổ động chính trị tháng 7

Tháng 1     Tháng 2     Tháng 3    Tháng 4   Tháng 5   Tháng 6
Tranh cổ động chính trị Ngày thương binh liệt sỹ 27-7


Tranh cổ động chính trị Ngày dân số thế giới ngay 11-7
Tranh cổ động chính trị Ngày thành lập công đoàn Việt Nam  28-7
 

Tranh cổ động chính trị Ngày truyền thống thanh niên xung phong 15-7

height="500" width="400"

Comments