Tranh cổ động chính trị tháng 04

đăng 07:50, 2 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:58, 16 thg 9, 2014 ]
Tranh cổ động chính trị tháng 4

Tháng 1     Tháng 2     Tháng 3    Tháng 4   Tháng 5   Tháng 6Kye niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4
Comments