Tranh cổ động chính trị tháng 02

đăng 09:21 27 thg 5, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:57 16 thg 9, 2014 ]
Tranh cổ động chính trị tháng 2

Tháng 1     Tháng 2     Tháng 3    Tháng 4   Tháng 5   Tháng 6Tranh cổ động chính trị kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tranh cổ động chính trị kỷ niệm ngày thầy thuôc Việt Nam
Comments