zXem tranh cổ động theo từng tháng


Tranh cổ động chính trị tháng 12

đăng 08:01 2 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 12:00 16 thg 9, 2014 ]

Tranh cổ động chính trị tháng 10

đăng 07:59 2 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 12:00 16 thg 9, 2014 ]

Tranh cổ động chính trị tháng 09

đăng 07:52 2 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:59 16 thg 9, 2014 ]

Tranh cổ động chính trị tháng 9

Tháng 1     Tháng 2     Tháng 3    Tháng 4   Tháng 5   Tháng 6


Tranh cổ động chính trị kỷ niệm ngày quốc khánh 02-9

Tranh cổ động chính trị tháng 08

đăng 07:52 2 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:59 16 thg 9, 2014 ]

Tranh cổ động chính trị tháng 8

Tháng 1     Tháng 2     Tháng 3    Tháng 4   Tháng 5   Tháng 6
Kỷ niệm thành lập CAND VN 19-8


Tranh cỏ dộng kỷ niệm ngày truyền thống văn hóa thông tin 28-8

Tranh cổ động chính trị tháng 07

đăng 07:51 2 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:59 16 thg 9, 2014 ]

Tranh cổ động chính trị tháng 7

Tháng 1     Tháng 2     Tháng 3    Tháng 4   Tháng 5   Tháng 6
Tranh cổ động chính trị Ngày thương binh liệt sỹ 27-7


Tranh cổ động chính trị Ngày dân số thế giới ngay 11-7
Tranh cổ động chính trị Ngày thành lập công đoàn Việt Nam  28-7
 

Tranh cổ động chính trị Ngày truyền thống thanh niên xung phong 15-7

height="500" width="400"

Tranh cổ động chính trị tháng 06

đăng 07:51 2 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:59 16 thg 9, 2014 ]

Tranh cổ động chính trị tháng 6

Tháng 1     Tháng 2     Tháng 3    Tháng 4   Tháng 5   Tháng 6Tranh cổ động chính trị tháng 05

đăng 07:50 2 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:58 16 thg 9, 2014 ]

Tranh cổ động chính trị tháng 5

Tháng 1     Tháng 2     Tháng 3    Tháng 4   Tháng 5   Tháng 6
Tranh cổ động chính trị tháng 04

đăng 07:50 2 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:58 16 thg 9, 2014 ]

Tranh cổ động chính trị tháng 4

Tháng 1     Tháng 2     Tháng 3    Tháng 4   Tháng 5   Tháng 6Kye niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4

Tranh cổ động chính trị tháng 03

đăng 07:49 2 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:58 16 thg 9, 2014 ]

Tranh cổ động chính trị tháng 3

Tháng 1     Tháng 2     Tháng 3    Tháng 4   Tháng 5   Tháng 61-10 of 12