Nội dung in trong Thiệp Cưới

đăng 18:25 1 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 02:55 16 thg 9, 2014 ]
Bố cục nội dung in trên thiệp cưới truyền thống thông thường gồm 2 phần là phần BÁO HỶ (Thông báo cho người thân niềm vui của hai gia đình nội dung gồm: Họ tên, địa chỉ chủ hôn nhà trai và nhà gái,họ tên cô dâu - chú rể, thời gian,địa điểm tổ chức hôn lễ theo nghi thức truyền thống...) và phần THIỆP MỜI (Mời quan khách tới dự tiệc cưới, nội dung lơì mời dự tiệc, thời gian, địa điểm tổ chức tiệc cưới...). 

Cụ thể các nội dung chính bố cục như sau:

1. THIỆP BÁO HỶ
1.1. Phía nhà trai:
Ông Họ và tên thân sinh chú rể                             Ông Họ và tên thân sinh cô dâu
Bà Họ và tên thân mẫu chú rể                                 Bà Họ và tên thân mẫu cô dâu
Địa chỉ gia đình chú rể                                           Địa chỉ gia đình cô dâu

Trân trọng báo tin lễ thành hôn (tân hôn)  của con chúng tôi

Họ và tên chú rể                                                        Họ và tên cô dâu
Vị thứ trong gia đình của chú rể                           Vị thứ trong gia đình của cô dâu

Hôn lễ cử hành tại ....... 
Vào lúc .... giờ..... ngày...... tháng .... năm 
(Nhằm ngày ....... tháng .... năm âm lịch)


1.2. Phía nhà gái: 

               Các nội dung cơ bản như trên, phần song thân cô dâu và cô dâu chuyển sang bên trái
                Phần báo tin lễ thành hôn có thể đổi thành báo tin lễ Vu quy

1.3. Làm chung cả phía nhà trai và nhà gái: 

            Làm chung thiệp thì ghi như đối với phía nhà trai
             Nếu làm chung thì chi phí sẽ giảm vì in số lượng nhiều và có thể tùy chỉnh số lượng mời 2 bên nam nữ

1.4. Trường hợp cụ thể: 

- Phần song thân cô dâu chú rể thay mặt dòng tộc đứng ra làm chủ hôn:

- Nếu không còn cha thì không ghi tên cha nữa: có thể ghi Bà quả phụ Họ tên chồng - Nhũ danh: Họ tên quả phụ, hoặc Bà quả phụ: Họ tên quả phụ, hoặc đơn giản hơn chỉ ghi Bà: Họ tên quả phụ .....
- Nếu có cha, mẹ kế đứng ra làm chủ hôn có thể ghi Kế phụ, Kế mẫu

- Vị thứ của chú rể, cô dâu trong gia đình:

- Con trai lớn nhất: Trưởng nam. 
- Con trai là con trai thứ 2 trở lên trong gia đình có nhiều con trai: Thứ nam hoặc Út nam (nếu là út)
- Con trai là con duy nhất: Quý nam

- Con gái lớn nhất: Trưởng nữ. 
- Con gái là con gái thứ 2 trở lên trong gia đình có nhiều con gái: Thứ nữ hoặc Út nữ (nếu là út)
- Con gái là con duy nhất: Quý nữ
- Con gái trong gia đình có 1 con gái: Ái nữ

2- THIỆP MỜI
     Phần thiệp mời đã in sẵn
                Thiệp mời
                Trân trọng kính mời .........................
                Vui lòng đến dự tiệc (rượu) chung vui cùng gia đình chúng tôi tại
                - Tại nhà thì nội dung in là: Tư gia
                -Tại địa điểm khác thì in tên địa điểm tổ chức tiệc cưới
               Địa chỉ tổ chức tiệc cưới
               Vào lúc      giờ..... ngày    tháng     năm
               Đón khách vào lúc .... giờ ngày    tháng     năm
               Sự hiện diện của ,,,,,,,,,,, là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi
               Kính mời

Ngoài 2 phần chính trên, phong bì của thiệp mời cũng là phần quan trọng
            Mặt trước phong bì
            In họ tên cô dâu, chú rể, ngày tổ chức tiệc cưới (để dễ nhớ) 
            In chữ: Kính gửi ................................................
            Mặt sau phong bì:
            Sơ đồ vị tí tổ chức tiệc cưới (đối với thành phố, địa chỉ khó tìm)

Như vậy sau khi nhận thiệp đã in, cô dâu, chú rể và gia đình phải ghi chỉ là tại phần Thiệp Mời và phần Phong bì thiệp cưới

Comments